Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

Spis treści

Temat 1
Tworzymy rysunki w edytorze grafiki

1. Uruchamiamy program Paint

2. Przesuwamy paski przewijania w oknie programu

3. Zmieniamy rozmiar obszaru do rysowania

4. Wykonujemy wybrane czynności za pomocą skrótów klawiaturowych

5. Piszemy dłuższy tekst w polu tekstowym w programie Paint

Temat 2
Piszemy tekst w edytorze tekstu

1. Przybory do pisania

2. Uruchamiamy edytor tekstu WordPad

3. Piszemy wyrazy i zdania w edytorze tekstu

4. Zapisujemy dokument tekstowy w pliku

5. Otwieramy dokument tekstowy z pliku

Temat 3
Zmieniamy tekst utworzony w edytorze tekstu

1. Zmieniamy rozmiar czcionki

2. Zmieniamy kolor czcionki

3. Zmieniamy rodzaj czcionki

4. Pogrubiamy, pochylamy lub podkreślamy tekst

5. Wyrównujemy tekst

Temat 4
Wykonujemy operacje na fragmentach tekstu

1. Przypominamy sobie sposób wykonywania operacji na fragmentach rysunku w edytorze grafiki

2. Kopiujemy i wklejamy fragment tekstu w inne miejsce dokumentu tekstowego

3. Wycinamy fragment tekstu i wklejamy go w inne miejsce

4. Stosujemy skróty klawiaturowe

Temat 5
Korzystamy z programu Baltie

1. Budujemy sceny

2. Czarujemy sceny

3. Przygotowujemy polecenia dla czarodzieja Baltie

4. Korzystamy z możliwości powtarzania poleceń

Temat 6
Poznajemy stronę internetową

1. Otwieramy stronę internetową

2. Przeglądamy stronę internetową

3. Wyszukujemy informacje na stronie internetowej

4. Poznajemy zasady bezpieczeństwa w Internecie

Temat 7
Rozwiązujemy zadania

1. Korzystamy z edytora grafiki i edytora tekstu

2. Korzystamy z programu Baltie

3. Tworzymy i odtwarzamy prezentacje multimedialne

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra