Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V

Spis treści

Temat 1. Przekształcenia obrazu

1. Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa

2. Odbicia lustrzane i obroty obrazu

3. Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy go

Temat 2. Dbamy o szczegóły rysunku

1. Jak dawniej malowano?

2. Powstawanie obrazu na ekranie monitora

3. Rysujemy w powiększeniu i z wykorzystaniem siatki

4. Drukujemy rysunki

Temat 3. Zaglądamy do wnętrza komputera

1. Przeznaczenie podstawowych elementów komputera

2. Komputery PC i Mac

3. Komputery przenośne i urządzenia mobilne

4. Funkcje systemu operacyjnego

5. Gdy włączamy komputer

6. Gdy uruchamiamy program

7. Gdy pracujemy w sieci komputerów

Temat 4. Operacje na plikach i folderach

1. Nośniki pamięci masowej

2. Zasoby komputera

3. Kopiujemy lub przenosimy pliki i foldery

4. Usuwamy pliki i foldery

5. Kompresujemy i dekompresujemy pliki i foldery

Temat 5. Listy elektroniczne

1. Jak się kiedyś komunikowano?

2. Poczta elektroniczna i adres e-mail

3. Piszemy, wysyłamy i odbieramy listy elektroniczne oraz na nie odpowiadamy

4. Dołączamy do listów elektronicznych załączniki

5. Korzystamy z książki adresowej

6. Wirusy i inne zagrożenia związane z Internetem

Temat 6. Animacje i multimedia w programie Baltie

1. Tworzymy proste animacje

2. Zmiana pozycji Baltiego

3. Realizujemy sytuacje warunkowe – sterujemy czarodziejem

4. Tworzymy złożone animacje

5. Dołączamy do programu narrację

6. Sztuczki w programie Baltie

Temat 7. Gry w programie Scratch

1. Umieszczamy duszka w określonym miejscu sceny

2. Zmieniamy postać duszka i wygląd sceny

3. Realizujemy sytuacje warunkowe – sterujemy duszkiem

4. Tworzymy grę dla jednego gracza

5. Stosujemy zmienne – zliczamy punkty

6. Dodajemy warunki zakończenia gry

7. Sztuczki w programie Scratch

Temat 8. Zadania projektowe – Baltie i Scratch

1. Programujemy animowane historyjki

2.Tworzymy gry dla dwóch graczy

Temat 9. Ozdabiamy tekst obrazami

1. Wklejamy do tekstu fragment rysunku, wykorzystując Schowek

2. Sposoby otaczania obrazu tekstem

3. Wstawiamy do tekstu obraz z pliku

4. Sztuczki ułatwiające wstawianie obrazów

Temat 10. Tabele, ramki i ozdobniki w tekście

1. Wykonujemy obramowanie i cieniowanie

2. Wykorzystujemy WordArt

3. Wstawiamy do tekstu Kształty

4. Grupujemy wstawione obiekty

5. Wstawiamy do tekstu tabelę

6. Drukujemy dokument tekstowy

Temat 11. Zadania projektowe – tekst i grafika

1. Komiks

2. Scenariusz szkolnego przedstawienia

3. Wycinane litery

4. Dodatkowe zadania projektowe

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra