Promocja 3 za 9,99 zł w ramach dotacji MEN

Zapewnij wszystkim swoim uczniom z klas I-III profesjonalną edukację z zajęć komputerowych z wydawnictwem Migra za jedyne 3,33 zł na ucznia z dotacji MEN.
Pełne wsparcie dla nauczyciela
Nauka niezbędnych umiejętności
Wstęp do programowania

Skorzystaj z promocji

Pełne wsparcie dla nauczyciela nauczania wczesnoszkolnego

Przygotowane przez Grażynę Kobę materiały metodyczne są spójne z materiałami ćwiczeniowymi dla ucznia. Są to m.in.:

  • program nauczania,
  • plany wynikowe i rozkłady materiału,
  • szczegółowe scenariusze lekcji,
  • wskazówki metodyczne dotyczące prowadzenie zajęć i wykonywania ćwiczeń.

Grażyna Koba w materiałach metodycznych wskazuje, które zadania z materiałów ćwiczeniowych dla ucznia umożliwiają realizację treści z poszczególnych obszarów edukacyjnych.

Uczniowie zdobywają umiejętności posługiwania się komputerem i programami komputerowymi, a następnie, wykonując ćwiczenia z wykorzystaniem danego programu, utrwalają wybrane treści z różnych obszarów edukacji zawarte w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego.

Zapoznaj się z materiałami dla nauczyciela

Nauka niezbędnych umiejętności

Dorosłym wydaje się, że uczniowie potrafią wykonać na komputerze coraz więcej czynności i nie potrzebują nauczania w tym zakresie. Jednak nie jest to prawda.

Można to zobrazować na przykładzie nauczania języka polskiego. Przychodząc do pierwszej klasy, dzieci potrafią się komunikować na tyle, na ile jest im to potrzebne w życiu. Jednak nie oznacza to, że jest to wiedza wystarczająca i wolna od błędów. Dlatego w szkole uczą się znaczenia słów i poprawnej gramatyki, co pozwoli im w przyszłości być bardziej komunikatywnymi.

W informatyce jest tak samo. Przychodząc do pierwszej klasy, dziecko często potrafi korzystać z komputera, tabletu czy smartfona na poziomie odpowiednim do swoich potrzeb (np. potrafi uruchomić aplikację lub zagrać w grę). Tak samo jak przy nauczaniu języka polskiego tak i tutaj ta wiedza nie jest wystarczająca, aby funkcjonować w społeczeństwie cyfrowym. Dlatego zadaniem szkoły jest nauczyć podstawowych umiejętności z zakresu zajęć komputerowych.

Ćwiczenia i zadania w materiałach ćwiczeniowych wydawnictwa Migra aktywizują i motywują uczniów do rozwijania podstawowych kompetencji informatycznych, takich jak: tworzenie rysunków, tekstów i prezentacji komputerowych oraz korzystanie z Internetu. Sposób przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności jest dostosowany do naturalnej w tym wieku aktywności uczniów.

Zapoznaj się z materiałami ćwiczeniowymi

Wstęp do programowania

Popularność nauczania programowania już od najwcześniejszych lat potwierdzają coraz to nowe inicjatywy, tj. Godzina kodowania czy Mistrzowie kodowania.

W propagowanie tej idei zaangażował się nawet prezydent Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, który zachęca:

„Nie graj jedynie na swoim telefonie, zaprogramuj go”.

Natomiast w Polsce Ministerstwo Edukacji Narodowej zapowiada zmiany w podstawie programowej, które mają na celu zwiększenie nacisku na naukę programowania, najprawdopodobniej już od 2017 roku.

Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej, zapowiada:
„Na poważnie zaczynamy uczyć dzieci podstaw programowania.
Zaczynamy od pilotażu w 2016 r. Od 2017 r. zmiany we wszystkich szkołach.”

Źródło: https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/nauka-programowania-i-szerokopasmowy-internet-dla-szkol.html

Nauka programowania służy przede wszystkim rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów i kreatywności. Dzięki rozpoczęciu nauki wcześnie uczniowie będą mieli możliwość odniesienia sukcesu na każdej ścieżce kariery.

W materiałach ćwiczeniowych wydawnictwa Migra do nauki programowania wykorzystujemy darmowy program Baltie. Uczniowie poznają dzięki niemu podstawy programowania w dostosowanym dla nich środowisku programowania. Sterując postacią na ekranie, uczą się wykonywania poleceń według listy kroków. Rozumieją, że ważna jest kolejność występowania elementów graficznych (reprezentujących polecenia) w programie. Poprzez odpowiedni dobór ćwiczeń uczniowie są inspirowani do algorytmicznego myślenia.

Program Baltie jest dostępny za darmo na stronie producenta: https://www.sgpsys.com/pl/

Regulamin promocji

Oferta
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Copyright © Migra