Programuj z MigrąSkorzystaj z profesjonalnie przygotowanych materiałów do nauki programowania.
Komputerowa sztuczka na dziś
W programie Word skrót Ctrl+2 ustawia podwójny odstęp pomiędzy wierszami
Skorzystam:
telefon:
71 75 06 230

faks:
71 75 06 235

email:
biuro@migra.pl
www.migra.pl/programowanie

Skorzystaj
z profesjonalnie
przygotowanych
materiałów
do nauki programowania
Oferta
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
MIGRA Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 96-98
53-333 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Copyright © Migra