Oferta - Programy nauczania

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 22a ustawy o systemie oświaty zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego i program nauczania dopuszcza do użytku w danej szkole dyrektor szkoły.

Programy nauczania tworzone do nowej podstawy programowej nie są dopuszczane przez MEN. Programom nie nadaje się z numerów dopuszczenia MEN.

Program nauczania.
Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

Okładka
FormatPublikacja elek
Rok wydania2012
Publikacja występuje wyłącznie w formie elektronicznej.

Program nauczania jest dostosowany do nowej podstawy programowej określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Program jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Zezwalamy na wykorzystywanie prezentowanego programu nauczania w całości lub części nauczycielom, którzy wybiorą dla uczniów podręcznik wydawnictwa MIGRA Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI.

Pobierz program w wersji elektronicznej

Pobierz opinię o programie nauczania

Program nauczania.
Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy I-III

Okładka
FormatPublikacja elek
Rok wydania2009
Publikacja występuje wyłącznie w formie elektronicznej.

Program nauczania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

Zezwalamy na wykorzystywanie prezentowanego programu nauczania w całości lub części nauczycielom, którzy wybiorą dla uczniów podręczniki wydawnictwa MIGRA z serii Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej - klasy I-III.

W Podstawie programowej cele kształcenia sformułowano w języku wymagań ogólnych, natomiast treści nauczania oraz oczekiwane umiejętności uczniów - w języku wymagań szczegółowych. W prezentowanym programie zastosowano również taki sposób opisywania celów kształcenia i wychowania, treści nauczania i osiągnięć uczniów.
W Podstawie programowej wyodrębnione są treści nauczania dla klasy I. W propozycji naszego programu wyodrębniono więc cele, treści, procedury osiągania celów szczegółowych dla klasy I i oddzielnie sformułowano je dla klas II-III. Wyodrębniono również założone osiągnięcia ucznia po klasie I i po klasie III.
Program nauczania został przygotowany w bardzo czytelnej, tabelarycznej formie.

Pobierz program w wersji elektronicznej

Pobierz opinię o programie nauczania

Program nauczania.
Informatyka dla szkoły podstawowej. klasy IV-VI

Okładka
FormatPublikacja elek
Rok wydania2006
Nr dopuszczeniaDKOS-5002-17/06
Publikacja występuje wyłącznie w formie elektronicznej.

Program nauczania został przygotowany w bardzo czytelnej, tabelarycznej formie. Założone osiągnięcia ucznia przedstawione są w postaci szczegółowych wymagań dotyczących poszczególnych ocen szkolnych.

Pobierz program w wersji elektronicznej

opis