TERAZ BAJTY!
Poznaj nasze nowe podręczniki!

Przedstawiamy nową serię podręczników i materiałów ćwiczeniowych autorstwa Grażyny Koby do nowej podstawy programowej 2017.
Komputerowa sztuczka na dziś
W programie Word skrót Ctrl+E centruje tekst akapitu
Skorzystam:
  • Scenariusze do pozostałych lekcji opracowane w oparciu o podręcznik z serii „Z nowym bitem" do klasy V szkoły podstawowej (do realizacji tematów 6-10) zostały opublikowane w strefie nauczyciela. Scenariusze zawierają m.in.: wskazówki metodyczne, przebieg lekcji, w tym często ciekawe formy przeprowadzenia danej lekcji, a także błędy i problemy uczniów, z jakimi możemy spotkać się podczas realizacji danego tematu.
  • Podręcznik "Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI"  uzyskał numer ewidencyjny w  wykazie (numer dopuszczenia MEN) - 740/3/2016. Tym samym został wpisany na listę podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, dostosowanych do wieloletniego użytku. W podręczniku zostały dodane dwa nowe tematy dotyczące programowania w języku Scratch.  
  •  Podręcznik "Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI"  uzyskał pozytywne opinie rzeczoznawców MEN. Czekamy już tylko na zakończenie procedury, czyli numer ewidencyjny w  wykazie (numer dopuszczenia).
  • Scenariusze do kolejnych lekcji opracowane w oparciu o podręczniki z serii „Z nowym bitem" do klasy V szkoły podstawowej (do realizacji tematów 3-5) i do klasy II gimnazjum (do realizacji tematu 3 dotyczącego programowania w środowisku Baltie) zostały opublikowane w strefie nauczyciela. 
  • Sprawdziany tradycyjne obejmujące wszystkie treści podręcznika „Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II" zostały  opublikowane w strefie nauczyciela Każdy sprawdzian został przygotowany z podziałem na grupy.  Do wybranych zadań przygotowane są pliki ćwiczeniowe. Z rozdziału "Algorytmika i programowanie" zostały przygotowane sprawdziany dotyczące programowania w środowiskach Baltie, Scratch i Logomocja.
  • Sprawdziany tradycyjne obejmujące wszystkie treści podręcznika „Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa V" zostały  opublikowane w strefie nauczycielaDo wybranych zadań przygotowane są pliki ćwiczeniowe.
  • Zestawy pytań do przygotowania sprawdzianów elektronicznych opracowane w oparciu o podręczniki z serii „Z nowym bitem" do klasy V szkoły podstawowej (wszystkie tematy) i klasy I szkoły ponadgimnazjalnej (moduł B) zostały opublikowane w strefie nauczyciela.
  • Autorka przygotowała kolejny zestaw pytań do przygotowania sprawdzianów elektronicznych na podstawie podręczników: Informatyka dla gimnazjum i Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I  (po realizacji tematu 7 - Tworzenie dokumentu tekstowego). Test dostępny jest w strefie nauczyciela.
  • Aktualnie w MEN trwa procedura dopuszczania do użytku szkolnego podręcznika "Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI".   
  • Scenariusze do pierwszych lekcji opracowane w oparciu o podręczniki z serii „Z nowym bitem" do klasy V szkoły podstawowej i do klasy II gimnazjum zostały opublikowane w dziale Pomoce dla nauczyciela/Materiały metodyczne. Więcej materiałów znajdą Państwo w strefie nauczyciela.
www.migra.pl/programowanie

Skorzystaj
z profesjonalnie
przygotowanych
materiałów
do nauki programowania
Oferta
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Copyright © Migra