TERAZ BAJTY!
Poznaj nasze nowe podręczniki!

Przedstawiamy nową serię podręczników i materiałów ćwiczeniowych autorstwa Grażyny Koby do nowej podstawy programowej 2017.
  • Podręcznik „Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV" uzyskał numer ewidencyjny w wykazie (numer dopuszczenia MEN) - 806/1/2017. Tym samym został wpisany na listę podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, dostosowanych do wieloletniego użytku. Zapraszamy do zapoznania się z wersją online nowego podręcznika.
  • Scenariusze do pozostałych lekcji opracowane w oparciu o podręcznik z serii „Z nowym bitem" do klasy V szkoły podstawowej (do realizacji tematów 6-10) zostały opublikowane w strefie nauczyciela. Scenariusze zawierają m.in.: wskazówki metodyczne, przebieg lekcji, w tym często ciekawe formy przeprowadzenia danej lekcji, a także błędy i problemy uczniów, z jakimi możemy spotkać się podczas realizacji danego tematu.
  • Podręcznik "Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI"  uzyskał numer ewidencyjny w  wykazie (numer dopuszczenia MEN) - 740/3/2016. Tym samym został wpisany na listę podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, dostosowanych do wieloletniego użytku. W podręczniku zostały dodane dwa nowe tematy dotyczące programowania w języku Scratch.  
  •  Podręcznik "Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI"  uzyskał pozytywne opinie rzeczoznawców MEN. Czekamy już tylko na zakończenie procedury, czyli numer ewidencyjny w  wykazie (numer dopuszczenia).
  • Scenariusze do kolejnych lekcji opracowane w oparciu o podręczniki z serii „Z nowym bitem" do klasy V szkoły podstawowej (do realizacji tematów 3-5) i do klasy II gimnazjum (do realizacji tematu 3 dotyczącego programowania w środowisku Baltie) zostały opublikowane w strefie nauczyciela. 
  • Sprawdziany tradycyjne obejmujące wszystkie treści podręcznika „Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II" zostały  opublikowane w strefie nauczyciela Każdy sprawdzian został przygotowany z podziałem na grupy.  Do wybranych zadań przygotowane są pliki ćwiczeniowe. Z rozdziału "Algorytmika i programowanie" zostały przygotowane sprawdziany dotyczące programowania w środowiskach Baltie, Scratch i Logomocja.
  • Sprawdziany tradycyjne obejmujące wszystkie treści podręcznika „Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa V" zostały  opublikowane w strefie nauczycielaDo wybranych zadań przygotowane są pliki ćwiczeniowe.
  • Zestawy pytań do przygotowania sprawdzianów elektronicznych opracowane w oparciu o podręczniki z serii „Z nowym bitem" do klasy V szkoły podstawowej (wszystkie tematy) i klasy I szkoły ponadgimnazjalnej (moduł B) zostały opublikowane w strefie nauczyciela.
  • Autorka przygotowała kolejny zestaw pytań do przygotowania sprawdzianów elektronicznych na podstawie podręczników: Informatyka dla gimnazjum i Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I  (po realizacji tematu 7 - Tworzenie dokumentu tekstowego). Test dostępny jest w strefie nauczyciela.
  • Aktualnie w MEN trwa procedura dopuszczania do użytku szkolnego podręcznika "Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI".   
Komputerowa sztuczka na dziś
Klawisz F5 odświeża widok np. strony internetowej lub folderów
Skorzystam:
Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra