Migra - Podręczniki do informatyki
Oferta - Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Poradnik metodyczny. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy