Migra - Podręczniki do informatyki
Oferta - Oferta poza dotacją MEN

Poradnik metodyczny. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy