Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I

Opis

„Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I” realizują cele zajęć komputerowych zawarte w Podstawie programowej. W zakresie treści i metod nauczania jest zachowany zintegrowany system nauczania. Uczniowie zdobywają umiejętności posługiwania się komputerem i programami komputerowymi. Następnie, wykonując ćwiczenia z wykorzystaniem danego programu, utrwalają wybrane treści z różnych edukacji zawarte w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego, m.in. dotyczące opisywania wyglądu rysunków, dostrzegania różnic między nimi, przeliczania elementów, porządkowania liczb, dodawania i odejmowania w zakresie dziesięciu, tworzenia rysunków, znajomości liter, pisania wyrazów oraz wybranych zagadnień z edukacji przyrodniczej i społecznej.

Uczniowie mogą wykonać ponad 200 ćwiczeń i zadań sprawdzających - ciekawych i przemyślanych metodycznie. W klasie I uczniowie tworzą własne dokumenty oraz korzystają z gotowych plików, które modyfikują w określony sposób. Uczeń poznaje zagadnienia w sposób systematyczny i uporządkowany. Metody objaśniane są na przykładach oraz zobrazowane ciekawymi rysunkami i schematami.

Jest to jednocześnie zeszyt ćwiczeń. Niektóre ćwiczenia uczniowie wykonują, wypełniając odpowiednie rubryki w książce.

W klasie I podstawowe zasady korzystania z komputera, w tym ograniczenia dotyczące korzystania z komputera, zostały przedstawione na rysunkach, m.in. wirtualność gier, ograniczanie czasu spędzanego przy komputerze, potrzeba kontaktów z rówieśnikami, rekreacja na świeżym powietrzu, właściwa postawa podczas pracy przy komputerze.

„Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I” składają się z dziewięciu tematów - ich układ został dobrze przemyślany pod kątem metodycznym. Zalecam wykonywanie ćwiczeń zwartych w poszczególnych tematach w podanej kolejności.

Każdy temat zawiera:
Przykłady - wyjaśniające metody, pokazujące rozwiązania ćwiczeń;
Metody (definicje) - porządkujące wiadomości, wskazujące ważniejsze treści;
Ćwiczenia - umożliwiające utrwalenie treści nauczania i metod prezentowanych w przykładach; ćwiczenia zostały wyróżnione specjalnymi ikonami - zależnie od sposobu ich wykonywania;
Zadania - sprawdzające opanowanie zdobytej wiedzy.

CD dla ucznia zawiera:

  • wszystkie pliki potrzebne do realizacji ćwiczeń;
  • wersję demonstracyjną programu Baltie;
  • gry edukacyjne.

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra