Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI

Spis treści

Rozdział I Komputery i programy

Temat 1. Zastosowania komputerów

1. Bez komputera coraz trudniej

2. Komputer pomaga w pracy i nauce

3. Komputer źródłem informacji

4. Komputer pomaga osobom niepełnosprawnym

5. Komputer źródłem rozrywki

Temat 2. Uruchamiamy programy

1. Posługujemy się komputerem w sposób bezpieczny

2. Wydajemy komputerowi polecenia

3. Sposoby uruchamiania programu komputerowego

4. Okno programu komputerowego

5. Menu programu komputerowego

6. Korzystamy z programu Paint

7. Kończymy pracę programu komputerowego

Temat 3. Korzystamy z programu WordPad

1. Uruchamiamy program WordPad

2. Podstawowe zasady pisania tekstu za pomocą klawiatury komputera

3. Pracujemy z dwoma uruchomionymi programami

4. Wykonujemy operacje na oknach programów

4.1. Minimalizujemy okna

4.2. Zmieniamy położenie i rozmiar okien

5. Kończymy pracę uruchomionych programów i komputera

Temat 4. Zaglądamy do wnętrza komputera

1. Przeznaczenie podstawowych elementów komputera

2. Komputery PC i Mac

3. Komputery przenośne

4. Funkcje systemu operacyjnego

5. Gdy włączamy komputer

6. Gdy uruchamiamy program

7. Gdy pracujemy w sieci komputerów

Rozdział II Praca z dokumentem komputerowym

Temat 5. Tworzymy i zapisujemy rysunek

1. Zasady zdrowej pracy przy komputerze

2. Tworzymy rysunek, korzystając z narzędzi do malowania

3. Zapisujemy rysunek w pliku

4. Korzystamy z Pomocy do programu

Temat 6. Odczytujemy rysunek z pliku, zmieniamy go i zapisujemy zmiany

1. Przeglądamy strukturę folderów

2. Tworzymy własne foldery

3. Korzystamy z narzędzia Tekst

4. Otwieramy plik

5. Zapisujemy zmiany w pliku

Temat 7. Metody stosowane w komputerowym rysowaniu

1. Zaznaczamy fragment rysunku i przenosimy go w inne miejsce

2. Wycinamy, kopiujemy i wklejamy fragment rysunku, wykorzystując Schowek

3. Stosujemy narzędzia Linia i Ołówek

4. Więcej kolorów

5. Sztuczki ułatwiające komputerowe rysowanie

Temat 8. Przekształcenia obrazu

1. Korzystamy z narzędzi Wielokąt i Krzywa

2. Odbicia lustrzane i obroty obrazu

3. Zmieniamy rozmiar obrazu i pochylamy go

Temat 9. Dbamy o szczegóły rysunku

1. Jak dawniej malowano?

2. Powstawanie obrazu na ekranie monitora

3. Rysujemy w powiększeniu i z wykorzystaniem siatki

4. Drukujemy rysunki

Temat 10. Operacje na plikach i folderach

1. Nośniki pamięci masowej

2. Zasoby komputera

3. Kopiujemy lub przenosimy pliki i foldery

4. Usuwamy pliki i foldery

5. Kompresujemy i dekompresujemy pliki i foldery

Rozdział III Teksty komputerowe

Temat 11. Tworzymy tekst komputerowy

1. Jak kiedyś pisano?

2. Piszemy tekst w edytorze tekstu i zapisujemy go w pliku

3. Tworzymy akapity w edytorze tekstu

4. Wyrównujemy akapity i zmieniamy odstępy między nimi

5. Zmieniamy parametry czcionki

Temat 12. Metody stosowane w komputerowym pisaniu

1. Wycinamy, kopiujemy i wklejamy fragment tekstu

2. Zasady poprawnego pisania w edytorze tekstu

3. Stosujemy listy wypunktowane i numerowane

4. Sztuczki ułatwiające komputerowe pisanie

Temat 13. Ozdabiamy tekst obrazami

1. Sposoby otaczania obrazu tekstem

2. Wklejamy do tekstu fragment rysunku, wykorzystując Schowek

3. Wstawiamy do tekstu obraz z pliku

4. Sztuczki ułatwiające wstawianie obrazów

Temat 14. Tabele, ramki i ozdobniki w tekście

1. Wykonujemy obramowanie i cieniowanie

2. Wykorzystujemy WordArt

3. Wstawiamy do tekstu Kształty

4. Grupujemy wstawione obiekty

5. Wstawiamy do tekstu tabelę

6. Drukujemy dokument tekstowy

Rozdział IV Internet

Temat 15. Wyszukujemy informacje w Internecie

1. W jaki sposób przekazywano dawniej informacje?

2. Strona internetowa i adres internetowy

3. Korzystamy z przeglądarki internetowej

4. Metody szukania informacji w Internecie

5. Sztuczki ułatwiające szukanie informacji w Internecie

Temat 16. Listy elektroniczne

1. Jak się kiedyś komunikowano?

2. Poczta elektroniczna i adres e-mail

3. Piszemy, wysyłamy i odbieramy listy elektroniczne oraz na nie odpowiadamy

4. Dołączamy do listów elektronicznych załączniki

5. Korzystamy z książki adresowej

6. Wirusy i inne zagrożenia związane z Internetem

Rozdział V Animacje komputerowe i programowanie

Temat 17. Animacje w programie Logomocja

1. Program Logomocja

2. Tworzymy rysunek w Edytorze postaci i zapisujemy go w pliku

3. Tworzymy animację w Edytorze postaci i zapisujemy ją w pliku

4. Przykłady animacji

5. Sztuczki ułatwiające przygotowanie animacji

Temat 18. Programujemy w Logomocji

1. Piszemy proste programy

2. Zapisujemy polecenia w postaci procedur

3. Zmieniamy postać żółwia

4. Więcej żółwi

5. Projekt w pięciu krokach

6. Sztuczki ułatwiające rozbudowanie projektu

Temat 19. Poznajemy program Baltie

1. Program Baltie

2. Budujemy scenę

3. Czarujemy z Baltiem

4. Programujemy z Baltiem

5. Wielokrotne powtarzanie tych samych czynności

Temat 20. Animacje w programie Baltie

1. Właściwości Baltiego

2. Tworzymy proste animacje

3. Zmiana pozycji Baltiego

4. Tworzymy złożone animacje

5. Sztuczki w programie Baltie

Rozdział VI Obliczenia komputerowe

Temat 21. Wykonujemy obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

1. Komputerowy kalkulator

2. Budowa arkusza kalkulacyjnego

3. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

4. Sztuczki w arkuszu kalkulacyjnym

Temat 22. Prezentujemy dane na wykresie w arkuszu kalkulacyjnym

1. Tworzymy wykres

2. Dostosowujemy typ wykresu do rodzaju danych

3. Modyfikujemy tabelę i wykres arkusza kalkulacyjnego

Rozdział VII Prezentacje komputerowe

Temat 23. Tworzymy prezentację multimedialną

1. Sposoby prezentowania informacji

2. Prezentacja multimedialna

3. Planujemy prezentację i przygotowujemy slajd tytułowy

4. Dodajemy kolejne slajdy prezentacji

5. Umieszczamy na slajdzie teksty i obrazy

6. Poprawiamy wygląd slajdów

Temat 24. Ulepszamy prezentację multimedialną

1. Dodajemy do slajdów animacje

2. Poprawiamy i ulepszamy animacje

3. Dodajemy przejścia slajdów

4. Zapisujemy i uruchamiamy prezentację jako pokaz

5. Sztuczki usprawniające tworzenie prezentacji multimedialnej

Rozdział VIII Projekty grupowe

Temat 25. Projekty - tekst i grafika

1. Komiks

2. Scenariusz szkolnego przedstawienia

3. Wycinane litery

4. Dodatkowe zadania projektowe

Temat 26. Projekty - prezentacje multimedialne

1. Wiersz Rzepka

2. Wiersz Lokomotywa

3. Krajobrazy Polski

4. Baśnie Andersena

5. Starożytny Egipt

6. Moja klasa

7. Dodatkowe zadania projektowe

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra