Komputerowe opowieści. Klasy I-III

Opis

Płyta uczniowska ma multimedialny system obsługi przyjazny dla dzieci w młodszym wieku szkolnym - z myszką występującą w roli przewodniczki. Z menu głównego (mysiej norki) przechodzi się do kolejnych menu, w których zgromadzono różne materiały. W menu GRY I ZABAWY znajdują się gry o charakterze edukacyjnym (w tym puzzle, krzyżówka, rozsypanka wyrazowa, domino, rebusy, labirynt, uzupełnianka). W menu PROGRAMY I PREZENTACJE można znaleźć ciekawe programy edukacyjne i prezentacje zawierające treści z różnych obszarów edukacji wczesnoszkolnej. Menu WITRYNY INTERNETOWE zawiera tematyczne witryny internetowe przygotowane w wersji offline.

Na płycie uczniowskiej zgromadzono również pliki ćwiczeniowe, pogrupowane w 2 zestawy: rysunki i teksty. Tematyka poszczególnych plików odnosi się do różnych zagadnień edukacji wczesnoszkolnej. Korzystając z plików graficznych, uczniowie będą m.in. kolorować rysunki, układać obrazki, tworzyć kompozycje rysunkowe z wykorzystaniem gotowych elementów graficznych. Wśród plików z tekstami znajdują się takie, które uczniowie będą uzupełniać, poprawiać oraz porządkować, a także takie, w których będą redagować krótkie wypowiedzi pisemne. Pliki z dokumentami tekstowymi przygotowano w formacie DOC, natomiast pliki graficzne - w formacie BMP.

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra