Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Spis treści

Temat 1. Uruchamiamy programy

1. Posługujemy się komputerem w sposób bezpieczny

2. Wydajemy komputerowi polecenia

3. Sposoby uruchamiania programu komputerowego

4. Okno programu komputerowego

5. Menu programu komputerowego

6. Korzystamy z programu Paint

7. Kończymy pracę programu komputerowego

Temat 2. Korzystamy z programu WordPad

1. Uruchamiamy program WordPad

2. Podstawowe zasady pisania tekstu za pomocą klawiatury komputera

3. Pracujemy z dwoma uruchomionymi programami

4. Wykonujemy operacje na oknach programów

4.1. Minimalizujemy okna

4.2. Zmieniamy położenie i rozmiar okien

5. Kończymy pracę uruchomionych programów i komputera

Temat 3. Tworzymy i zapisujemy rysunek

1. Zasady zdrowej pracy przy komputerze

2. Tworzymy rysunek, korzystając z narzędzi do malowania

3. Zapisujemy rysunek w pliku

4. Korzystamy z Pomocy do programu

Temat 4. Odczytujemy rysunek z pliku, zmieniamy go i zapisujemy zmiany

1. Przeglądamy strukturę folderów

2. Tworzymy własne foldery

3. Korzystamy z narzędzia Tekst

4. Otwieramy plik

5. Zapisujemy zmiany w pliku

Temat 5. Metody stosowane w komputerowym rysowaniu

1. Zaznaczamy fragment rysunku i przenosimy go w inne miejsce

2. Wycinamy, kopiujemy i wklejamy fragment rysunku, wykorzystując Schowek

3. Stosujemy narzędzia Linia i Ołówek

4. Więcej kolorów

5. Sztuczki ułatwiające komputerowe rysowanie

Temat 6. Wyszukujemy informacje w Internecie

1. W jaki sposób przekazywano dawniej informacje?

2. Strona internetowa i adres internetowy

3. Korzystamy z przeglądarki internetowej

4. Metody szukania informacji w Internecie

5. Sztuczki ułatwiające szukanie informacji w Internecie

6. Zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu

Temat 7. Tworzymy tekst komputerowy

1. Jak kiedyś pisano?

2. Piszemy tekst w edytorze tekstu i zapisujemy go w pliku

3. Tworzymy akapity w edytorze tekstu

4. Wyrównujemy akapity i zmieniamy odstępy między nimi

5. Zmieniamy parametry czcionki

Temat 8. Metody stosowane w komputerowym pisaniu

1. Wycinamy, kopiujemy i wklejamy fragment tekstu

2. Zasady poprawnego pisania w edytorze tekstu

3. Stosujemy listy wypunktowane i numerowane

4. Sztuczki ułatwiające komputerowe pisanie

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra