Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Opis

Podręcznik składa się z trzech rozdziałów, a każdy z nich z tematów o wyrazistej strukturze merytorycznej i metodycznej. Tematy można realizować w podanym układzie, ale również dostosować kolejność ich realizacji do warunków szkoły i grupy uczniów.

Podręcznik:

  • jest równocześnie zbiorem zadań i zawiera: ponad 300 ćwiczeń i zadań, 120 pytań i 7 zadań projektowych;
  • treści nauczania prezentuje w sposób systematyczny i uporządkowany, zgodny z podstawą programową;
  • nie jest kursem posługiwania się programami komputerowymi - uczeń poznaje metody i pojęcia informatyki oraz zdobywa umiejętności informatyczne niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania;
  • pozwala na samodzielną pracę ucznia - uczeń zapoznaje się z treścią metody z podręcznika, analizuje przykład, następnie czyta treść ćwiczenia i je wykonuje.

W podręczniku:

  • uwzględniono różnorodność oprogramowania występującego w szkołach oraz rozwój środków i narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej;
  • zasady programowania omówiono w trzech środowiskach programowania: Baltie, Scratch i Logomocja;
  • metody obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym oraz przetwarzanie danych w bazach danych omówiono ogólnie, a ćwiczenia uczeń może wykonać, korzystając z pakietów programów Microsoft Office lub LibreOffice.

Każdy temat zawiera wyróżnione specjalnymi ikonami działy:

Warto powtórzyć - wykaz zagadnień do powtórzenia z poprzednich lekcji
Metody - (definicje) porządkują wiadomości, wskazują ważniejsze treści
Ćwiczenia - umożliwiają utrwalenie treści nauczania i metod prezentowanych w przykładach
Słowniczek - wyjaśnia najważniejsze pojęcia

Na końcu każdego tematu znajdują się działy:

Warto zapamiętać - zestawienie najważniejszych informacji ułatwiające podsumowanie tematu
Pytania i polecenia - umożliwiają podsumowanie zdobytej wiedzy i rozwijają kreatywność ucznia
Zadania - sprawdzają opanowanie zdobytej wiedzy
Czy wiesz, że - interesujące informacje na temat zagadnień dotyczących informatyki i nowoczesnych technologii

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra