Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Spis treści

Rozdział I Algorytmika i programowanie

Temat 1. Sposoby przedstawiania algorytmów

1. Co to jest algorytm?

2. Etapy rozwiązywania problemów

3. Lista kroków algorytmu

4. Budowanie schematu blokowego przedstawiającego prosty algorytm

Temat 2. Programowanie i techniki algorytmiczne

1. Na czym polega programowanie?

1.1. Środowiska programowania

1.2. Program źródłowy i program wynikowy

1.3. Zmienne w programie

1.4. Dlaczego stosuje się podprogramy?

2. Sytuacje warunkowe

3. Iteracja, czyli powtarzanie poleceń

Temat 3. Programowanie w środowisku Baltie

1. Tworzenie programu

2. Powtarzanie poleceń

2.1. Pętla prosta

2.2. Pętla w pętli

3. Sytuacje warunkowe

4. Zmienne i obliczenia

5. Stosowanie procedur

Temat 4. Programowanie w języku Scratch

1. Tworzenie programu w języku Scratch

2. Powtarzanie poleceń

3. Zmienne i obliczenia

4. Sytuacje warunkowe

5. Stosowanie procedur

5.1. Procedury bez parametrów

5.2. Procedury z parametrami

Temat 5 Programowanie w języku Logo

1. Proste polecenia języka Logo

2. Wykonywanie obliczeń i stosowanie zmiennych

3. Powtarzanie poleceń

4. Stosowanie procedur

4.1. Procedury bez parametrów

4.2. Procedury z parametrami

5. Sytuacje warunkowe

6. Zmienianie postaci żółwia

6.1. Stosowanie gotowych postaci

6.2. Korzystanie z Edytora postaci

6.3. Tworzenie animacji

Temat 6. Wybrane algorytmy

1. Znajdowanie wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym

2. Znajdowanie wybranego elementu w zbiorze uporządkowanym

3. Porządkowanie zbioru elementów

3.1. Sortowanie przez wybór

3.2. Sortowanie bąbelkowe

Rozdział II Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

Temat 7. Komórka, adres, formuła

1. Zastosowanie i budowa arkusza kalkulacyjnego

2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

3. Podstawowa własność arkusza kalkulacyjnego

4. Zasada adresowania względnego

Temat 8. Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego

1. Zasady wprowadzania informacji do tabeli arkusza kalkulacyjnego

2. Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego

3. Wstawianie i usuwanie wierszy (kolumn)

4. Wprowadzanie do tabeli opisów

5. Formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego

Temat 9. Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje

1. Zastosowanie arkusza do kalkulacji wydatków

2. Adres bezwzględny

3. Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy tabeli

4. Wprowadzanie do komórek długich tekstów i dużych liczb

Temat 10. Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym

1. Adresowanie mieszane

2. Linie siatki w arkuszu kalkulacyjnym a obramowanie

3. Drukowanie tabeli arkusza kalkulacyjnego

Temat 11. Przedstawianie danych w postaci wykresu

1. Podstawowe pojęcia i zasady tworzenia wykresów

2. Tworzenie wykresu dla jednej serii danych

3. Tworzenie wykresu dla kilku serii danych

4. Dostosowywanie typu wykresu do rodzaju danych

Temat 12. Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych

1. Pojęcia związane ze wstawianiem obiektów do tekstu

2. Wstawianie do dokumentu tekstowego tabeli jako obiektu osadzonego

3. Wstawianie tabeli do dokumentu tekstowego jako obiektu połączonego

4. Wykorzystanie opcji Obiekt do wstawiania tabeli do dokumentu tekstowego

5. Przykład projektu grupowego

Temat 13. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego

1. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do realizacji algorytmów

2. Matematyka – rysowanie i analiza wykresu funkcji liniowej

3. Fizyka – badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego

4. Geografia – przygotowanie referatu o rolnictwie

5. Modelowanie i symulacja

5.1. Tworzenie modelu na przykładzie rzutu kostką do gry

5.2. Symulacja modelu rzutu kostką do gry

Rozdział III Bazy danych

Temat 14. Podstawowe operacje wykonywane na bazie danych

1. Czym jest baza danych?

2. Przeglądanie danych w tabeli

3. Zastosowanie formularzy

4. Porządkowanie danych

5. Modyfikowanie danych

5.1. Wprowadzanie nowych danych

5.2. Aktualizowanie danych

5.3. Usuwanie danych

Temat 15. Wyszukiwanie danych w bazie danych i ich przedstawianie

1. Wyszukiwanie danych w bazie danych

2. Tworzenie kwerendy

3. Przedstawianie danych za pomocą raportu

4. Przygotowywanie raportu

Temat 16. Tworzenie bazy danych

1. Przygotowanie prostej bazy danych

2. Tworzenie tabeli

3. Modyfikowanie tabeli

4. Tworzenie formularza

5. Wprowadzanie danych

6. Przygotowanie zestawień – kwerend i raportów

Temat 17. Projektowanie systemów informatycznych

1. Zasady projektowania systemów informatycznych

2. Tworzenie prostego systemu informatycznego

3. Przykłady innych zadań projektowych

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra