Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI. E-book

Opis

Podręcznik

  • jest przeznaczony na cały cykl kształcenia – pozwala na realizację wszystkich treści kształcenia w ciągu roku, dwóch lub trzech lat;
  • jest równocześnie zbiorem zadań i zawiera: 450 ćwiczeń i zadań, 200 pytań i 17 projektów;
  • nie jest kursem posługiwania się programami komputerowymi: uczeń poznaje metody i pojęcia informatyki oraz zdobywa umiejętności informatyczne niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania;
  • pozwala na samodzielną pracę ucznia: uczeń zapoznaje się z treścią metody z podręcznika, analizuje przykład, następnie czyta treść ćwiczenia i wykonuje je.

Podręcznik prezentuje treści nauczania w sposób systematyczny i uporządkowany, zgodny z nową podstawą programową. Przejrzysty układ graficzny podręcznika pomaga łatwo odnaleźć dane zagadnienie, a przystępny język - szybko je przyswoić.

Dzięki temu, że jest to jeden podręcznik na cały cykl kształcenia, można go elastycznie dostosować do prowadzenia zajęć w ciągu roku, dwóch lub trzech lat.

Budowa podręcznika

Podręcznik składa się z 26 tematów, zgrupowanych w ośmiu rozdziałach. Każdy z nich jest poprzedzony - umieszczonym na oddzielnej kartce - czytelnym, szczegółowym spisem omawianych zagadnień, stanowiącym gotowy konspekt lekcji. Dzięki temu zarówno uczniowie, jak i nauczyciele od razu dowiedzą się, co będzie treścią danego tematu.

Każdy rozdział ł prezentuje kilka tematów - ich układ został dobrze przemyślany pod kątem metodycznym. Zalecam realizowanie tematów z danego modułu w podanej kolejności, natomiast kolejność realizacji poszczególnych modułów można dostosować do własnego planu pracy.

Książka podzielona na tematy, ułożone w przemyślany sposób, stanowi nieocenione źródło wiedzy metodycznej dla nauczycieli, niezbędnej do realizacji zajęć z informatyki. Nauczyciele nie tylko dowiedzą się, czego uczyć, ale również, jak to zrobić.

Wiele zagadnień przedstawiam w postaci tabel czy schematów, ułatwiając rozumienie różnych pojęć i metod.

Każdy temat zawiera wyróżnione specjalnymi ikonami działy:

Warto powtórzyć - wykaz zagadnień do powtórzenia z poprzednich lekcji
Metody - (definicje) porządkują wiadomości, wskazują ważniejsze treści
Przykłady - wyjaśniają metody, pokazują rozwiązania ćwiczeń
Ćwiczenia - umożliwiają utrwalenie treści nauczania i metod prezentowanych w przykładach
Słowniczek - wyjaśnia najważniejsze pojęcia
Ciekawostki - interesujące informacje na temat zagadnień dotyczących informatyki

Na końcu każdego tematu znajdują się działy:

Warto zapamiętać - zestawienie najważniejszych informacji ułatwiające podsumowanie tematu
Pytania, problemy - umożliwiają podsumowanie zdobytej wiedzy i rozwijają kreatywność ucznia
Zadania - sprawdzają opanowanie zdobytej wiedzy
Warto jeszcze wiedzieć - uzupełnienie wiadomości z danego tematu

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra