Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. E-book

Opis

Podręcznik dla ucznia składa się z trzech części, odpowiadających założonym w programie nauczania trzem 35-godzinnym cyklom zajęć komputerowych, prowadzonych w klasie IV, V i VI. W każdej części podręcznika znajduje się zestaw trzynastu tematów, nazywanych opowieściami, nawiązujących do treści nauczania z innych przedmiotów występujących na II etapie kształcenia. Tematy mają różny charakter. Dominują wśród nich takie, w których uczniowie zdobywają nowe umiejętności komputerowe. W książce występują także opowieści o charakterze powtórzeniowym i utrwalającym zdobyte wcześniej wiadomości i umiejętności.

Projekt KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI dla klas IV-VI szkoły podstawowej stanowi propozycję realizacji rozwiązań metodycznych, w myśl których zdobywanie na zajęciach z informatyki kolejnych kompetencji informatycznych odbywa się w korelacji z wybranymi treściami z innych przedmiotów (obowiązkowych zajęć edukacyjnych) na II etapie kształcenia. Przy takim założeniu edukacja informatyczna nie ma charakteru zamkniętego, dzięki czemu uczniowie mogą dostrzec możliwości wykorzystania komputerów i technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych dziedzinach życia. Osią projektu są różne tematy, nazywane opowieściami, z których prawie wszystkie powstały w oparciu o zagadnienia z innych przedmiotów, realizowane w klasach IV-VI szkoły podstawowej. W projekcie KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI zrezygnowano z tradycyjnego schematu realizacji materiału nauczania z informatyki w postaci kolejno omawianych zagadnień (m.in. budowa zestawu komputerowego, wprowadzenie do systemu operacyjnego, podstawy pracy z edytorem grafiki, edytorem tekstu, arkuszem kalkulacyjnym, programem prezentacyjnym, wykorzystanie multimediów, praca z Internetem itd.) na rzecz wykonywania różnorodnych zadań w ramach 2- lub 3-godzinnych tematów. W obrębie poszczególnych tematów uczniowie nie skupiają się na pracy z jednym określonym narzędziem komputerowym. Do wykonania przygotowanych w każdym temacie ćwiczeń i zadań przewiduje się wykorzystanie różnych narzędzi komputerowych.

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra