Informatyka dla gimnazjum. E-book

Opis

Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów, a każdy z nich z tematów o wyrazistej strukturze merytorycznej i metodycznej. Tematy można realizować w podanym układzie, ale również dostosować kolejność ich realizacji do warunków szkoły i grupy uczniów.

Zasady programowania omówiono na przykładzie języka Scratch. Tematy z Logomocji i programu Baltie są udostępnione bezpłatnie w postaci plików PDF.

Zasady tworzenia grafiki komputerowej opracowano w podręczniku na podstawie programie GIMP. Natomiast temat z Edytora postaci, który jest częścią programu Logomocja, udostępniamy bezpłatnie w postaci pliku PDF.

Cechy podręcznika:

 • poręczny, trwały i na cały cykl kształcenia - pozwala zrealizować wszystkie treści nauczania w ciągu roku, dwóch lub trzech lat,
 • treści nauczania prezentuje w sposób systematyczny i uporządkowany, zgodny z podstawą programową,
 • nie jest kursem posługiwania się programami komputerowymi - uczeń poznaje metody i pojęcia informatyki oraz zdobywa umiejętności informatyczne niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania,
 • uwzględnia różnorodność oprogramowania występującego w szkołach,
 • pozwala na samodzielną pracę ucznia - uczeń zapoznaje się z treścią metody z podręcznika, analizuje przykład, następnie czyta treść ćwiczenia i je wykonuje.

W podręczniku:

 • uwzględniono rozwój środków i narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej,
 • zasady tworzenia grafiki komputerowej opracowano na podstawie programie GIMP i rozszerzono o zagadnienia takie, jak praca z warstwami obrazu, tworzenie animacji, narzędzia selekcji, natomiast temat z Edytora postaci, który jest częścią programu Logomocja, udostępniamy bezpłatnie w postaci pliku PDF,
 • poza omówieniem tworzenia strony internetowej w języku HTML dodano opis przykładowego systemu zarządzania treścią (CMS) - tworzenie bloga z wykorzystaniem systemu WordPress,
 • dodano opis pracy z wykorzystaniem chmury,
 • zasady redagowania tekstów, metody obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym oraz przetwarzanie danych w bazach danych omówiono ogólnie, a ćwiczenia uczeń może wykonać, korzystając z pakietów programów Microsoft Office lub LibreOffice.
 • zasady programowania omówiono na przykładzie języka Scratch, a tematy z Logomocji i programu Baltie są udostępnione bezpłatnie w postaci plików pdf.

Podręcznik jest równocześnie zbiorem zadań i zawiera:

 • 235 pytań i problemów,
 • ponad 520 ćwiczeń i zadań,
 • 25 zadań projektowych.

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra