Informatyka dla gimnazjum. E-book

Spis treści

Rozdział I Komputer i grafika komputerowa

Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące

1. Wybrane zastosowania komputerów

2. Komputer

2.1 Działanie komputera

2.2 Budowa komputera

2.3 Pamięci masowe komputera

3. Rodzaje komputerów

4. Urządzenia peryferyjne oraz cyfrowe urządzenia techniki użytkowej

5. Zasady zdrowej i rozsądnej pracy przy komputerze

Temat 2. Program komputerowy

1. Rodzaje programów komputerowych

2. Systemy operacyjne

2.1 Windows

2.2 Linux

2.3 Mac OS

2.4 Systemy operacyjne dla urządzeń mobilnych

3. Instalowanie programu

4. Uruchamianie programu

5. Kilka zasad pracy w systemie Windows

6. Zagadnienia prawne

Temat 3. Dokument komputerowy w edytorze grafiki

1. Edytory grafiki

2. Formaty plików graficznych

3. Tworzenie dokumentu komputerowego i zapisywanie go w pliku

4. Tworzenie kompozycji z figur geometrycznych w programie GIMP

Temat 4. Wprowadzanie zmian w dokumencie komputerowym

1. Modyfikowanie dokumentu i zapisywanie zmian w pliku

2. Drukowanie dokumentu komputerowego

3. Praca z warstwami obrazu w programie GIMP

3.1 Warstwy obrazu

3.2 Umieszczanie napisu na obrazie

Temat 5. Operacje na obrazie i jego fragmentach

1. Przekształcenia obrazu w programie GIMP

2. Kopiowanie i wklejanie fragmentu rysunku

3. Korzystanie z narzędzi selekcji w programie GIMP

4. Zmienianie kolorów i stosowanie filtrów w programie GIMP

5. Animacje w programie GIMP

Temat 6. Porządkowanie i ochrona dokumentów

1. Dlaczego należy wykonywać kopie dokumentów?

2. Kopiowanie plików lub folderów

3. Przenoszenie plików lub folderów

4. Usuwanie plików lub folderów

5. Kompresowanie i dekompresowanie plików lub folderów

6. Wirusy, konie trojańskie i inne zagrożenia

Rozdział II Praca z dokumentem tekstowym

Temat 7. Tworzenie dokumentu tekstowego

1. Zastosowanie edytorów tekstu

2. Dokument tekstowy

3. Formatowanie tekstu

Temat 8. Opracowywanie tekstu

1. Podstawowe zasady redagowania tekstu

2. Stosowanie wbudowanych słowników

3. Dostosowywanie formy tekstu do jego przeznaczenia

4. Formatowanie obrazu wstawionego do tekstu

5. Sposoby ułatwiające pracę nad dokumentem tekstowym

5.1 Operacje na fragmentach tekstu

5.2 Stosowanie gotowych szablonów

Temat 9. Więcej o wstawianiu obrazów i innych obiektów do tekstu

1. Osadzanie obrazu w dokumencie tekstowym

2. Wstawianie obrazu do dokumentu tekstowego jako nowego obiektu

3. Korzystanie z edytora równań

4. Wstawianie do dokumentu tekstowego „zdjęcia” ekranu

Temat 10. Więcej o opracowywaniu tekstu

1. Stosowanie tabulatorów

2. Zastosowanie spacji nierozdzielających

3. Numerowanie i wypunktowanie

4. Wstawianie tabel do tekstu

5. Drukowanie dokumentu tekstowego

Temat 11. Praca z dokumentem wielostronicowym

1. Wstawianie informacji do stopki i nagłówka

2. Szybkie wyszukiwanie słów i znaków

3. Tworzenie przypisów

4. Podział tekstu na kolumny

5. Statystyka dokumentu tekstowego

Temat 12. Projekty grupowe

1. Przygotowanie projektu grupowego

2. Zadania projektowe

2.1 Przygotowanie dokumentacji wycieczki klasowej

2.2 Tworzenie e-gazetki

Rozdział III Internet i multimedia

Temat 13. Wprowadzenie do Internetu

1. Sieci komputerowe

2. Podstawy pracy w sieci lokalnej

3. Internet

4. Wyszukiwanie informacji w Internecie

5. Dostęp do Internetu

6. Poczta elektroniczna

7. Zakładanie konta pocztowego

Temat 14. Internet jako źródło informacji

1. Wyszukiwanie informacji

1.1 Korzystanie z katalogów stron WWW

1.2 Korzystanie z wyszukiwarek

1.3 Wyszukiwanie zaawansowane

2. Przykłady wyszukiwania informacji w internetowych zasobach danych

2.1 Korzystanie z encyklopedii internetowej

2.2 Wyszukiwanie grafiki

2.3 Wyszukiwanie połączeń komunikacyjnych

2.4 Wyszukiwanie konkretnego miejsca na Ziemi – mapy satelitarne

3. Porządkowanie i zapisywanie stron

4. Pobieranie plików z Internetu

5. Inne usługi internetowe

6. Korzystanie z usług internetowych – przepisy, ograniczenia i ostrzeżenia

Temat 15. Sposoby komunikowania się i wymiany informacji za pomocą Internetu

1. Netykieta

2. Korzystanie z poczty elektronicznej

2.1 Pisanie i porządkowanie wiadomości

2.2 Książka adresowa

2.3 Podpis automatyczny

3. Inne sposoby komunikowania się za pomocą Internetu

4. Komunikacja w Internecie – zagrożenia i ostrzeżenia

Temat 16. Tworzenie strony internetowej – projekt

1. Narzędzia do tworzenia stron internetowych

2. Ogólne zasady projektowania stron internetowych

3. Kod źródłowy strony internetowej

4. Tworzymy stronę internetową „Podróże po stolicach Europy”

5. Poprawiamy wygląd strony

5.1 Wypunktowania i tabele

5.2 Odsyłacze do innych stron

5.3 Wstawianie obrazu

6. Publikujemy własną stronę w Internecie

Temat 17. Systemy zarządzania treścią i praca w chmurze – projekty

1. Czym są systemy zarządzania treścią?

2. Przykładowy CMS – WordPress

2.1 Tworzenie bloga

2.2 Inne możliwości programu WordPress

3. Tworzenie prostych blogów

4. Wykorzystanie chmury do pracy zespołowej

5. Zadania projektowe

5.1 Podróżujemy dookoła świata z Internetem

5.2 Wykonujemy stronę internetową o swojej miejscowości

Temat 18. Tworzenie prezentacji multimedialnej – projekt

1. Czym jest prezentacja multimedialna?

2. Prezentacja multimedialna w dziesięciu krokach

3. Dodawanie do prezentacji dźwięków i filmów

4. Przygotowanie prezentacji w postaci albumu fotograficznego

Rozdział IV Algorytmika i programowanie

Temat 19. Sposoby przedstawiania algorytmów

1. Co to jest algorytm?

2. Etapy rozwiązywania problemów

3. Lista kroków algorytmu

4. Budowanie schematu blokowego realizującego prosty algorytm

5. Na czym polega programowanie?

6. Dydaktyczne środowiska programowania

Temat 20. Techniki algorytmiczne

1. Sytuacje warunkowe

2. Iteracja, czyli powtarzanie poleceń

Temat 21. Programowanie w języku Scratch

1. Tworzenie programu w języku Scratch

2. Powtarzanie poleceń

3. Zmienne i obliczenia

4. Sytuacje warunkowe

Temat 22. Wybrane algorytmy

1. Znajdowanie wybranego elementu w zbiorze nieuporządkowanym

2. Znajdowanie wybranego elementu w zbiorze uporządkowanym

3. Porządkowanie zbioru elementów

3.1 Sortowanie przez wybór

3.2 Sortowanie bąbelkowe

Rozdział V Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

Temat 23 Komórka, adres, formuła

1. Zastosowanie i budowa arkusza kalkulacyjnego

2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

3. Podstawowa własność arkusza kalkulacyjnego

4. Zasada adresowania względnego

Temat 24. Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego

1. Zasady wprowadzania informacji do tabeli arkusza kalkulacyjnego

2. Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego

3. Wstawianie i usuwanie wierszy (kolumn)

4. Wprowadzanie do tabeli opisów

5. Formatowanie komórek arkusza kalkulacyjnego

Temat 25. Arkusz kalkulacyjny, czyli kalkulacje

1. Zastosowanie arkusza do kalkulacji wydatków

2. Adres bezwzględny

3. Zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy tabeli

4. Wprowadzanie do komórek długich tekstów i dużych liczb

Temat 26. Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym

1. Adresowanie mieszane

2. Linie siatki w arkuszu kalkulacyjnym a obramowanie

3. Drukowanie tabeli arkusza kalkulacyjnego

Temat 27.Przedstawianie danych w postaci wykresu

1. Podstawowe pojęcia i zasady tworzenia wykresów

2. Tworzenie wykresu dla jednej serii danych

3. Tworzenie wykresu dla kilku serii danych

4. Dostosowywanie typu wykresu do rodzaju danych

Temat 28. Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych

1. Pojęcia związane ze wstawianiem obiektów do tekstu

2. Wstawianie do dokumentu tekstowego tabeli jako obiektu osadzonego

3. Wstawianie tabeli do dokumentu tekstowego jako obiektu połączonego

4. Wykorzystanie opcji Obiekt do wstawiania tabeli do dokumentu tekstowego

5. Przykład projektu grupowego

Temat 29. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego

1. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do realizacji algorytmów

2. Matematyka – rysowanie i analiza wykresu funkcji liniowej

3. Fizyka – badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego

4. Geografia – przygotowanie referatu o rolnictwie

5. Modelowanie i symulacja

5.1 Tworzenie modelu na przykładzie rzutu kostką do gry

5.2 Symulacja modelu rzutu kostką do gry

Rozdział VI Bazy danych

Temat 30. Podstawowe operacje wykonywane na bazie danych

1. Czym jest baza danych?

2. Przeglądanie danych w tabeli

3. Zastosowanie formularzy

4. Porządkowanie danych

5. Modyfikowanie danych

5.1 Wprowadzanie nowych danych

5.2 Aktualizowanie danych

5.3 Usuwanie danych

Temat 31. Wyszukiwanie danych w bazie danych i ich przedstawianie

1. Wyszukiwanie danych w bazie danych

2. Tworzenie kwerendy

3. Prezentowanie danych za pomocą raportu

4. Przygotowywanie raportu

Temat 32. Tworzenie bazy danych

1. Przygotowanie prostej bazy danych

2. Tworzenie tabeli

3. Modyfikowanie tabeli

4. Tworzenie formularza

5. Wprowadzanie danych

6. Przygotowanie zestawień – kwerend i raportów

Temat 33. Projektowanie systemów informatycznych

1. Zasady projektowania systemów informatycznych

2. Tworzenie prostego systemu informatycznego

3. Przykłady innych zadań projektowych

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra