Nowość! Wszystkie materiały w jednym miejscu.
Programy nauczania, scenariusze lekcji, pliki ćwiczeniowe, rozkłady materiału i wiele więcej...
W strefie nauczyciela są przygotowane sprawdziany umożliwiające sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu zajęć komputerowych i informatyki. Sprawdziany są dostosowane do podręczników wydawnictwa Migra. Sprawdziany mają formę testów wyboru i zadań otwartych, które są automatycznie oceniane. Uczeń, po przeczytaniu treści zadania, pobiera plik, wykonuje zadanie w odpowiednim narzędziu, a następnie wstawia odpowiedzi do przygotowanych w systemie pól. Aby korzystać ze sprawdzianów, nie jest wymagana rejestracja uczniów.

Przejdź do sprawdzianów >>

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej przygotowaliśmy materiały w postaci multibooków, które są dostępne w strefie nauczyciela. w multibooku są umieszczone wybrane rysunki, schematy i tabele z podręczników wydawnictwa Migra.
Poszczególne elementy można wyświetlać za pomocą projektora, np. podczas omawiania nowego zagadnienia, utrwalania, systematyzowania i powtarzania materiału.

Skorzystaj z Multibooków >>

Przygotowaliśmy kalendarz na rok szkolny zawierający dynamiczne rozkłady materiału dostosowane do podręczników wydawnictwa Migra dla szkoły podstawowej. System jest tak przygotowany, aby realizacja tematów z rozkładu materiału była automatycznie dostosowywana do faktycznej liczby godzin. Po przejściu do danej lekcji nauczyciel może pobrać scenariusz i pliki potrzebne do danej lekcji.

Przejdź do kalendarza >>

Sprawdź, kiedy będziemy w Twojej okolicy.
Materiały do nauki programowania.
Zapoznaj się szczegółowo z naszymi publikacjami.
Niezbędnik nauczyciela
Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra