Wszystkie materiały w jednym miejscu.
Programy nauczania, scenariusze lekcji, pliki ćwiczeniowe, rozkłady materiału i wiele więcej...
>>
W strefie nauczyciela są przygotowane sprawdziany umożliwiające sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu zajęć komputerowych i informatyki. Sprawdziany są dostosowane do podręczników wydawnictwa Migra. Sprawdziany mają formę testów wyboru i zadań otwartych, które są automatycznie oceniane. Uczeń, po przeczytaniu treści zadania, pobiera plik, wykonuje zadanie w odpowiednim narzędziu, a następnie wstawia odpowiedzi do przygotowanych w systemie pól. Aby korzystać ze sprawdzianów, nie jest wymagana rejestracja uczniów.
Dla nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej przygotowaliśmy materiały w postaci multibooków, które są dostępne w strefie nauczyciela. w multibooku są umieszczone wybrane rysunki, schematy i tabele z podręczników wydawnictwa Migra.
Poszczególne elementy można wyświetlać za pomocą projektora, np. podczas omawiania nowego zagadnienia, utrwalania, systematyzowania i powtarzania materiału.
Sprawdź, kiedy będziemy w Twojej okolicy.
>>
Materiały do nauki programowania.
>>
Zamów darmowy podręcznik dla nauczyciela, żeby zapoznać się bliżej z naszymi publikacjami.
>>
Oprogramowanie
  • Baltie (do pobrania bezpłatnie)
  • Scratch online (bezpłatnie) – po wejściu na stronę, kliknij menu Stwórz, aby przejść do programu
  • Scratch offline (do pobrania bezpłatnie)
  • Logomocja demo (do pobrania bezpłatnie)
  • Logomocja (licencja płatna)
  • Dev-C++ (do pobrania bezpłatnie)
  • Python 3 (do pobrania bezpłatnie)
Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra