Z nowym bitem. Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

Opis

Podręcznik jest dostosowany do dynamicznego rozwoju sprzętu komputerowego i oprogramowania. Prezentowane w podręczniku metody, pojęcia i przykłady uwzględniają różnorodność oprogramowania występującego w szkołach. Uczeń poznaje metody i pojęcia informatyki oraz zdobywa umiejętności informatyczne niezależnie od wykorzystywanego programu - podręcznik nie jest kursem posługiwania się programami komputerowymi.

Podręcznik:

  • jest równocześnie zbiorem zadań i zawiera: ponad 400 ćwiczeń i zadań i ponad 200 pytań;
  • uwzględnia różnorodność oprogramowania występującego w szkołach oraz rozwój środków i narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej;
  • treści nauczania prezentuje w sposób systematyczny i uporządkowany, zgodny z podstawą programową;
  • nie jest kursem posługiwania się programami komputerowymi - uczeń poznaje metody i pojęcia informatyki oraz zdobywa umiejętności informatyczne niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania;
  • pozwala na samodzielną pracę ucznia - uczeń zapoznaje się z treścią metody z podręcznika, analizuje przykład, następnie czyta treść ćwiczenia i je wykonuje.

Budowa podręcznika

Podręcznik składa się z trzech modułów, a każdy z nich – z tematów o wyrazistej strukturze merytoryczno-metodycznej. Każdy temat jest poprzedzony czytelnym, szczegółowym spisem omawianych zagadnień, stanowiącym gotowy konspekt lekcji. Dzięki temu zarówno uczniowie, jak i nauczyciele od razu dowiedzą się, co będzie treścią danego tematu.

Układ tematów został dobrze przemyślany pod kątem metodycznym. Zalecam realizowanie tematów z danego modułu w podanej kolejności.

Wiele zagadnień przedstawionych zostało w postaci tabel czy schematów, ułatwiając rozumienie różnych pojęć i metod.

Każdy temat zawiera wyróżnione specjalnymi ikonami działy:

Warto powtórzyć – wykaz zagadnień do powtórzenia z poprzednich lekcji
Metody – (definicje) porządkują wiadomości, wskazują ważniejsze treści
Przykłady – wyjaśniają metody, pokazują rozwiązania ćwiczeń
Ćwiczenia – umożliwiają utrwalenie treści nauczania i metod prezentowanych w przykładach
Słowniczek – wyjaśnia najważniejsze pojęcia

Na końcu każdego tematu znajdują się działy:

Warto zapamiętać – zestawienie najważniejszych informacji ułatwiające podsumowanie tematu
Pytania, problemy – umożliwiają podsumowanie zdobytej wiedzy i rozwijają kreatywność ucznia
Zadania – sprawdzają opanowanie zdobytej wiedzy
Przeczytaj, jeśli chcesz wiedzieć więcej – uzupełnienie wiadomości z danego tematu
Ciekawostki – interesujące informacje na temat zagadnień dotyczących informatyki i nowoczesnych technologii

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra