Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI

Spis treści

Temat 1. Wykonujemy obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

1. Komputerowy kalkulator

2. Budowa arkusza kalkulacyjnego

3. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

4. Sztuczki w arkuszu kalkulacyjnym

Temat 2. Prezentujemy dane na wykresie w arkuszu kalkulacyjnym

1. Tworzymy wykres

2. Dostosowujemy typ wykresu do rodzaju danych

3. Modyfikujemy tabelę i wykres arkusza kalkulacyjnego

Temat 3. Tworzymy prezentację multimedialną

1. Sposoby prezentowania informacji

2. Prezentacja multimedialna

3. Planujemy prezentację i przygotowujemy slajd tytułowy

4. Dodajemy kolejne slajdy prezentacji

5. Umieszczamy na slajdzie teksty i obrazy

6. Poprawiamy wygląd slajdów

Temat 4. Ulepszamy prezentację multimedialną

1. Dodajemy do slajdów animacje

2. Poprawiamy i ulepszamy animacje

3. Dodajemy przejścia slajdów

4. Zapisujemy i uruchamiamy prezentację jako pokaz

5. Sztuczki usprawniające tworzenie prezentacji multimedialnej

Temat 5. Projekty – prezentacje multimedialne

1. Wiersz Rzepka

2. Wiersz Lokomotywa

3. Krajobrazy Polski

4. Baśnie Andersena

5. Starożytny Egipt

6. Moja klasa

7. Dodatkowe zadania projektowe

Temat 6. Programujemy w języku Scratch

1. Piszemy pierwszy program w języku Scratch

2. Umieszczamy duszka w określonym miejscu sceny

3. Stosujemy powtarzanie poleceń – rysujemy piramidę

4. Zmieniamy postać duszka i wygląd sceny

5. Wyświetlamy napisy

Temat 7. Tworzymy gry komputerowe w języku Scratch

1. Realizujemy sytuacje warunkowe – sterujemy duszkiem

2. Tworzymy grę dla jednego gracza

3. Stosujemy zmienne – zliczamy punkty

4. Dodajemy warunki zakończenia gry

5. Tworzymy grę dla dwóch graczy

6. Dodajemy kolejne poziomy gry

Temat 8. Animacje w programie Logomocja

1. Program Logomocja

2. Tworzymy rysunek w Edytorze postaci i zapisujemy go w pliku

3. Tworzymy animację w Edytorze postaci i zapisujemy ją w pliku

4. Przykłady animacji

5. Sztuczki ułatwiające przygotowanie animacji

Temat 9. Programujemy w Logomocji

1. Piszemy proste programy

2. Zapisujemy polecenia w postaci procedur

3. Zmieniamy postać żółwia

4. Więcej żółwi

5. Projekt w pięciu krokach

6. Sztuczki ułatwiające rozbudowanie projektu

Temat 10. Zastosowania komputerów

1. Bez komputera coraz trudniej…

2. Komputer pomaga w pracy i nauce

3. Komputer źródłem informacji

4. Komputer pomaga osobom niepełnosprawnym

5. Komputer źródłem rozrywki

6. Komputer steruje robotem

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra