Materiały do nauki programowania

Dla nauczyciela

Szkoła podstawowa – klasy I-III

Scenariusze lekcji i pliki ćwiczeniowe

Klasa I

Temat 1. Budujemy sceny w programie Baltie
Temat 2. Zmieniamy i uzupełniamy sceny w programie Baltie

W klasie I zapoznajemy uczniów ze środowiskiem programowania Baltie. Uczniowie, budując i modyfikując sceny w trybie Budowanie, poznają (mimochodem) techniki algorytmiczne, m.in.: wyszukują element najmniejszy i największy, porządkują elementy.

Przykładowe scenariusze zostały przygotowane na podstawie materiału ćwiczeniowego autorstwa Grażyny Koby „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa I”. Ćwiczenia zawarte w tych tematach umożliwiają uczniowi poznanie środowiska Baltie.

Klasa II

Temat 4. Budujemy i czarujemy w programie Baltie

W klasie II rozwijamy myślenie algorytmiczne. Uczniowie systematycznie przygotowują się do programowania. W trybie Czarowanie sterują istotą na ekranie (czarodziejem Baltie). Uczą się wykonywania poleceń zgodnie z listą kroków, a rozwiązując ćwiczenia muszą np. poszukać najkrótszej drogi.

Przykładowy scenariusz został przygotowany na podstawie materiału ćwiczeniowego autorstwa Grażyny Koby „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa II”.

Klasa III

Temat 5. Korzystamy z programu Baltie
Temat 7. Rozwiązujemy zadania

W klasie III uczniowie, korzystając z wiedzy i umiejętności zdobytych w klasach I i II, tworzą program w trybie Programowanie. Uruchamiają program i obserwują efekt jego wykonania.

Przykładowe scenariusze zostały przygotowane na podstawie materiału ćwiczeniowego autorstwa Grażyny Koby „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III”.

Uwaga: Scenariusze do pozostałych tematów oraz przygotowane do nich pliki ćwiczeniowe znajdują się w strefie nauczyciela na stronie https://nauczyciel.migra.pl/

Zadania z warsztatów dla nauczycieli (do wykorzystania również na zajęciach z uczniami)

Szkoła podstawowa – klasy IV-VI

Scenariusze lekcji i pliki ćwiczeniowe

Temat 19. Poznajemy program Baltie
Temat 20. Animacje w programie Baltie

W klasach IV-VI systematyzujemy pojęcia i rozszerzamy wiedzę i umiejętności dotyczące programowania.

Przykładowe scenariusze dotyczące programowania w środowisku Baltie zostały przygotowane na podstawie podręcznika autorstwa Grażyny Koby „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI”.

Uwaga: Scenariusze do pozostałych tematów oraz przygotowane do nich pliki ćwiczeniowe znajdują się w strefie nauczyciela na stronie https://nauczyciel.migra.pl/.

Zadania z warsztatów dla nauczycieli (do wykorzystania również na zajęciach z uczniami)

Gimnazjum

Scenariusze lekcji i pliki ćwiczeniowe

W gimnazjum rozwijamy myślenie algorytmiczne i więcej programujemy. Wyjaśniamy uczniom, czym jest algorytm i na czym polega programowanie. Omawiamy podstawowe techniki algorytmiczne i sposoby przedstawiania algorytmów. Uczniowie tworzą programy w dydaktycznych środowiskach programowania tj.: Scratch, Baltie i Logomocja.

Przykładowe scenariusze zostały przygotowane na podstawie podręcznika autorstwa Grażyny Koby „Informatyka dla gimnazjum”.

Przykładowe scenariusze zostały przygotowane na podstawie podręcznika autorstwa Grażyny Koby „Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II”.

Uwaga: Scenariusze do pozostałych tematów oraz przygotowane do nich pliki ćwiczeniowe znajdziesz w strefie nauczyciela na stronie https://nauczyciel.migra.pl/.

Zadania z algorytmiki i programowania

Zadania dotyczą przedstawiania algorytmów w postaci schematów blokowych oraz programowania w środowiskach Scratch, Baltie i Logomocja.

Zadania zostały przygotowane na podstawie podręcznika autorstwa Grażyny Koby „Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II”.

Zadania z warsztatów dla nauczycieli (do wykorzystania również na zajęciach z uczniami)

Szkoła ponadgimnazjalna

Scenariusze lekcji i pliki ćwiczeniowe

Na informatyce realizowanej w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie podstawowym uczniowie poznają etapy rozwiązywania problemów algorytmicznych i rozwiązują zadania zgodnie z tymi etapami. Wyjaśniamy również na czym polega programowanie, pokazując przykłady programów napisanych w języku C++.

Temat C4. Rozwiązywanie problemów algorytmicznych
Temat C5. Zapisywanie algorytmów w języku programowania

Przykładowe scenariusze zostały przygotowane na podstawie podręcznika autorstwa Grażyny Koby „Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy”.

Uwaga: Scenariusze do pozostałych tematów oraz przygotowane do nich pliki ćwiczeniowe znajdziesz w strefie nauczyciela na stronie https://nauczyciel.migra.pl/.

Lekcje informatyki realizowanej w szkole ponadgimnazjalnej w zakresie rozszerzonym rozpoczynamy od usystematyzowania wiedzy dotyczącej przedstawiania algorytmów. Następnie wprowadzamy zasady programowania w języku C++, porównując je do programowania w języku Pascal. Uczniowie m.in.: deklarują zmienne, wprowadzają dane, wykonują na nich obliczenia i wyprowadzają wyniki, stosują instrukcje (if, for) do zapisywania algorytmów odpowiednio z warunkami i iteracyjnych.

Temat 1. Algorytmika i programowanie – usystematyzowanie wiadomości
Temat 2. Zapisywanie w wybranej notacji algorytmów z warunkami i iteracyjnych

Przykładowe scenariusze zostały przygotowane na podstawie podręcznika autorstwa Grażyny Koby „Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony”.

Uwaga: Scenariusze do pozostałych tematów oraz przygotowane do nich pliki ćwiczeniowe znajdziesz w strefie nauczyciela na stronie https://nauczyciel.migra.pl/.

Zadania z warsztatów dla nauczycieli (do wykorzystania również na zajęciach z uczniami)

Wszystkie etapy edukacyjne

Prezentacje, artykuły

Przydatne linki

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra