-

Sprawdziany elektroniczne

W strefie nauczyciela są przygotowane sprawdziany umożliwiające sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu zajęć komputerowych i informatyki realizowanych w klasach IV-VI, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Sprawdziany są dostosowane do podręczników wydawnictwa Migra. Sprawdziany mają formę testów wyboru i zadań otwartych.

Zadania otwarte są automatycznie oceniane. Uczeń, po przeczytaniu treści zadania, pobiera plik, wykonuje zadanie w odpowiednim narzędziu, a następnie wstawia odpowiedzi do przygotowanych w systemie pól.

Aby korzystać ze sprawdzianów, nie jest wymagana rejestracja uczniów (więcej informacji - patrz opis testu w strefie nauczyciela).

Zachęcamy do korzystania ze sprawdzianów elektronicznych w strefie nauczyciela.

Przejdź do sprawdzianów elektronicznych >>

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra