Nowości na stronie

 • Autorka przygotowała kolejny test elektroniczny na podstawie podręczników: Informatyka dla gimnazjum i Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I  (po realizacji tematów 5 i 6). Test dostępny jest w strefie nauczyciela.

 • strefie nauczyciela dodaliśmy nowy test elektroniczny (po realizacji tematów 3 i 4) przygotowany przez Grażynę Kobę na podstawie podręczników: Informatyka dla gimnazjum i Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I.

 • Umieściliśmy opis i spis treści podręcznika Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II.

 • Jest już gotowy generator testów! W strefie nauczyciela (menu boczne Testy) możesz utworzyć własny zestaw pytań korzystając z przygotowanych przez nas pytań. Możesz  utworzyć własny zestaw pytań na bazie przygotowanego przez wydawnictwo, a także zawęzić listę pytań, korzystając z filtrów. 

Aktualności

 • Aktualnie w MEN trwa procedura dopuszczania do użytku szkolnego podręcznika Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II.   

 • Informujemy, że nasz dotychczasowy podręcznik autorstwa Grażyny Koby Informatyka dla gimnazjum (z płytą CD), nr dopuszczenia 708/2014, znalazł się na liście podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, dostosowanych do wieloletniego użytku http://men.gov.pl/podreczniki/ (stan na dzień 16 czerwca 2015 r.) i może być kupowany w ramach dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki (numer dopuszczenia pozostaje bez zmian).
 • MIGRA jako jedyne wydawnictwo ma dopuszczone przez MEN wersje elektroniczne podręczników do przedmiotów informatycznych i umieszczone na liście podręczników przeznaczonych do wieloletniego użytku.
 • Zgodnie z przepisami wprowadzonymi 8 lipca 2014 roku (art. 22ao ustawy o systemie oświaty) podręcznik nie może zawierać odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia, w tym zapisanych na CD lub umieszczonych w Internecie.
  Przepis ten dotyczy podręczników do wszystkich przedmiotów i na wszystkich etapach edukacyjnych
  , poza podręcznikami do języków obcych, które mogą zawierać CD z nagraniami dźwiękowymi dla uczniów.
  Brak CD dla ucznia w podręcznikach z serii Z nowym bitem i usunięcie z treści podręczników odwołań do plików ćwiczeniowych, które wcześniej były zapisane na CD, to nie jest nasz pomysł. Zostaliśmy do tego zmuszeni po zmianach prawnych zainicjowanych przez MEN.