Nowości na stronie

 • Jest już gotowy generator testów! W strefie nauczyciela (menu boczne Testy) możesz utworzyć własny zestaw pytań korzystając z przygotowanych przez nas pytań. Możesz  utworzyć własny zestaw pytań na bazie przygotowanego przez wydawnictwo, a także zawęzić listę pytań, korzystając z filtrów. 

 • W  strefie nauczyciela  dodaliśmy scenariusze do wszystkich lekcji do realizacji informatyki w gimnazjum w cyklu dwuletnim i trzyletnim opracowane przez Grażynę Kobę na podstawie podręcznika Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I.  

 • W strefie nauczyciela dodaliśmy dwa nowe testy elektroniczne przygotowane przez Grażynę Kobę na podstawie podręczników: Informatyka dla gimnazjum i Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I.
 • Dodaliśmy przykładowe scenariusze do dwóch pierwszych lekcji do realizacji informatyki w gimnazjum w cyklu dwuletnim i trzyletnim opracowane przez Grażynę Kobę na podstawie podręcznika Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I.
 • Dodaliśmy wymagania na oceny na pierwszy rok nauczania do realizacji informatyki w gimnazjum opracowane przez Grażynę Kobę na podstawie podręcznika Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I.
 • Dodaliśmy rozkład materiału i plan wynikowy w cyklu trzyletnim do realizacji informatyki w pierwszym roku nauczania w gimnazjum opracowane przez Grażynę Kobę na podstawie podręcznika Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I.
 • Dodaliśmy rozkład materiału i plan wynikowy do realizacji informatyki w gimnazjum w pierwszym roku nauczania (np. w klasie I) opracowany przez Grażynę Kobę na podstawie podręcznika Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I.

Aktualności

 • Informujemy, że nasz dotychczasowy podręcznik autorstwa Grażyny Koby Informatyka dla gimnazjum (z płytą CD), nr dopuszczenia 708/2014, znalazł się na liście podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, dostosowanych do wieloletniego użytku http://men.gov.pl/podreczniki/ (stan na dzień 16 czerwca 2015 r.) i może być kupowany w ramach dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki (numer dopuszczenia pozostaje bez zmian).
 • MIGRA jako jedyne wydawnictwo ma dopuszczone przez MEN wersje elektroniczne podręczników do przedmiotów informatycznych i umieszczone na liście podręczników przeznaczonych do wieloletniego użytku.
 • Informujemy, że podręcznik Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I otrzymał numer dopuszczenia MEN (739/1/2015) i został wpisany do wykazu MEN podręczników dostosowanych do wieloletniego użytku.
 • Zgodnie z przepisami wprowadzonymi 8 lipca 2014 roku (art. 22ao ustawy o systemie oświaty) podręcznik nie może zawierać odwołań i poleceń wymagających korzystania z opracowanych przez wydawcę dodatkowych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia, w tym zapisanych na CD lub umieszczonych w Internecie.
  Przepis ten dotyczy podręczników do wszystkich przedmiotów i na wszystkich etapach edukacyjnych
  , poza podręcznikami do języków obcych, które mogą zawierać CD z nagraniami dźwiękowymi dla uczniów.
  Brak CD dla ucznia w podręcznikach z serii Z nowym bitem i usunięcie z treści podręczników odwołań do plików ćwiczeniowych, które wcześniej były zapisane na CD, to nie jest nasz pomysł. Zostaliśmy do tego zmuszeni po zmianach prawnych zainicjowanych przez MEN.
 • Informujemy, że nasze podręczniki do informatyki do klasy I będą dostępne do zakupu w ramach dotacji celowej na stronie www.zestawy.edu.pl.
 • O terminie wyboru podręczników na rok szkolny 2015/2016 przez nauczycieli decyduje dyrektor szkoły, który będzie aplikował o dotację na zakup podręczników. O czym informuje MEN na swoje stronie www.men.gov.pl/podreczniki/.