Wszystkie materiały w jednym miejscu.
Programy nauczania, scenariusze lekcji, pliki ćwiczeniowe, rozkłady materiału i wiele więcej...
>>
W strefie nauczyciela są przygotowane sprawdziany umożliwiające sprawdzanie wiedzy  umiejętności uczniów z zakresu informatyki. Sprawdziany są dostosowane do podręczników wydawnictwa Migra. Sprawdziany mają formę testów wyboru i zadań otwartych, które są automatycznie oceniane. Aby korzystać ze sprawdzianów, nie jest wymagana rejestracja uczniów.
Dla nauczycieli prowadzących zajęcia z informatyki przygotowaliśmy materiały w postaci multibooków, które są dostępne w strefie nauczyciela. Multibook to elektroniczna wersja podręcznika z dodanymi materiałami metodycznymi dla nauczyciela.
Sprawdź, kiedy będziemy w Twojej okolicy.
>>
Materiały do nauki programowania.
>>
Zamów darmowy podręcznik dla nauczyciela, żeby zapoznać się bliżej z naszymi publikacjami.
>>
Oprogramowanie
  • Baltie (do pobrania bezpłatnie)
  • Scratch online (bezpłatnie) – po wejściu na stronę, kliknij menu Stwórz, aby przejść do programu
  • Scratch offline (do pobrania bezpłatnie)
  • Logomocja demo (do pobrania bezpłatnie)
  • Logomocja (licencja płatna)
  • Dev-C++ (do pobrania bezpłatnie)
  • Python 3 (do pobrania bezpłatnie)
Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra