Informatyka 1-3. Podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy

Spis treści

Rozdział I. Komputer, urządzenia cyfrowe i sieci komputerowe

Temat 1. Logiczny model i elementy komputera

Temat 2. Systemy operacyjne i inne oprogramowanie

Temat 3. Urządzenia cyfrowe w szkole

Temat 4. Urządzenia cyfrowe w domu i inne

Temat 5. Sieci komputerowe

Temat 6. Bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach i sieciach komputerowych

Rozdział II. Internet

Temat 7. Internet jako ocean informacji

Temat 8. Przykłady wyszukiwania informacji

Temat 9. Korzystanie z wybranych e-usług

Temat 10. Wybrane przepisy prawa dotyczące technologii informacyjno-komunikacyjnych

Temat 11. Komunikacja i wymiana informacji w Internecie

Rozdział III. Edytor tekstu

Temat 12. Nagłówek, stopka i standardowe style tekstu

Temat 13. Niestandardowe style tekstu i konspekty

Temat 14. Odwołania w dokumencie tekstowym

Temat 15. Dzielenie dokumentu tekstowego i szablony dokumentów

Temat 16. Praca w trybie recenzji

Temat 17. Praktyczny poradnik

Rozdział IV. Prezentacje multimedialne

Temat 18. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej

Temat 19. Tworzymy prezentację multimedialną o Fryderyku Chopinie – projekt

Rozdział V. Grafika komputerowa 2D i 3D

Temat 20. Tworzenie obrazu i praca z warstwami w programie GIMP

Temat 21. Stosowanie narzędzi selekcji w programie GIMP

Temat 22. Edycja zdjęć w programie GIMP

Temat 23. Tworzenie rysunków w grafice wektorowej

Temat 24. Rysowanie figur i ścieżek w programie Inkscape

Temat 25. Rysowanie przestrzenne, przekształcenia i warstwy w programie Inkscape

Temat 26. Wybrane możliwości programu SketchUp przydatne do projektowania ogrodu

Temat 27. Tworzenie projektu ogrodu

Temat 28. Projektowanie własnego pokoju

Rozdział VI. Arkusz kalkulacyjny

Temat 29. Tworzenie formuł, formaty danych i formatowanie tabeli arkusza kalkulacyjnego

Temat 30. Stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego

Temat 31. Przedstawianie danych w postaci wykresu

Temat 32. Tworzenie wykresu – projekt z geografii

Temat 33. Korzystanie z filtrów, tabele i wykresy przestawne

Temat 34. Stosowanie filtru w tabeli przestawnej i praktyczny poradnik

Rozdział VII. Bazy danych

Temat 35. Podstawowe pojęcia i przykłady bazy danych – obsługa szkolnych zawodów pływackich

Temat 36. Korzystanie z formularzy na przykładzie bazy Zawody

Temat 37. Zasady tworzenia kwerend i raportów na przykładzie bazy Zawody

Temat 38. Tworzenie bazy danych – obsługa gabinetu stomatologicznego

Temat 39. Przygotowanie formularzy w bazie Stomatolog i importowanie danych z innych dokumentów do tabeli bazy danych

Temat 40. Przygotowanie kwerend i raportów w bazie Stomatolog

Temat 41. Przygotowanie korespondencji seryjnej

Rozdział VIII.Strony WWW

Temat 42. Tworzenie stron WWW – podstawowe informacje

Temat 43. Stosowanie wybranych znaczników języka HTML

Temat 44. Kaskadowe arkusze stylów CSS

Temat 45. Elementy dynamiczne oraz publikowanie i promowanie stron WWW w Internecie

Rozdział IX. Projekty – rozwój IT

Temat 46. Zasady rozpowszechniania programów komputerowych – projekt

Temat 47. Korzystanie z wybranych e-usług – projekt

Temat 48. Szanse i zagrożenia związane z rozwojem informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych – projekt

Temat 49. Przestępczość komputerowa – projekt

Rozdział X. Systemy liczbowe

Temat 50. System dwójkowy

Temat 51. System szesnastkowy

Rozdział XI. Rozwiązywanie problemów i programowanie

Temat 52. Sytuacje problemowe i określanie specyfikacji zadania

Temat 53. Techniki algorytmiczne i programowanie

Rozdział XII. Programowanie w języku C++

Temat 54. Środowisko programistyczne języka C++, stosowanie zmiennych i wyprowadzanie wyników

Temat 55. Algorytmy z warunkami w języku C++

Temat 56. Sprawdzanie poprawności danych i zapisywanie rozwiązania problemu w języku C++

Temat 57. Instrukcje warunkowe zagnieżdżone i instrukcja wyboru

Temat 58. Algorytmy iteracyjne w języku C++

Temat 59. Instrukcje iteracyjne zagnieżdżone w języku C++

Temat 60. Stosowanie instrukcji iteracyjnych for, while i do … while w języku C++

Temat 61. Funkcje zwracające wartość w języku C++

Temat 62. Funkcje niezwracające wartości w języku C++

Temat 63. Deklarowanie i stosowanie tablicy w języku C++

Temat 64. Wykonywanie operacji na elementach tablicy w języku C++

Temat 65. Dane tekstowe w języku C++

Rozdział XIII. Programowanie w języku Python

Temat 66. Środowisko programistyczne języka Python, stosowanie zmiennych i wyprowadzanie wyników

Temat 67. Algorytmy z warunkami w języku Python

Temat 68. Sprawdzanie poprawności danych i zapisywanie rozwiązania problemu w języku Python

Temat 69. Instrukcje warunkowe zagnieżdżone i z klauzulą elif w języku Python

Temat 70. Algorytmy iteracyjne w języku Python

Temat 71. Instrukcje iteracyjne zagnieżdżone w języku Python

Temat 72. Stosowanie instrukcji iteracyjnych for i while w języku Python

Temat 73. Funkcje zwracające wartość w języku Python

Temat 74. Funkcje niezwracające wartości w języku Python

Temat 75. Definiowanie i stosowanie listy w języku Python

Temat 76. Wykonywanie operacji na elementach listy w języku Python

Temat 77. Dane tekstowe w języku Python

Rozdział XIV. Wybrane algorytmy i techniki algorytmiczne

Temat 78. Wybrane algorytmy na tekstach

Temat 79. Wyszukiwanie wzorca w tekście metodą naiwną

Temat 80. Szyfrowanie tekstu metodą podstawieniową

Temat 81. Szyfrowanie tekstu metodą przestawieniową

Temat 82. Algorytmy porządkowania liczb

Temat 83. Metoda połowienia

Temat 84. Metoda zachłanna

Temat 85. Rekurencja a iteracja

Temat 86. Wybrane algorytmy na liczbach

Temat 87. Działania na ułamkach zwykłych z wykorzystaniem NWD i NWW

Rozdział XV. Programowanie wybranych algorytmów

Temat 88. Programowanie wybranych algorytmów na tekstach

Temat 89. Programowanie algorytmu wyszukiwania wzorca w tekście metodą naiwną

Temat 90 Programowanie algorytmu szyfrowania tekstu metodą podstawieniową

Temat 91. Programowanie algorytmu szyfrowania tekstu metodą przestawieniową

Temat 92. Programowanie algorytmów porządkowania

Temat 93. Programowanie algorytmu wyszukiwania elementu w zbiorze uporządkowanym metodą połowienia

Temat 94. Programowanie algorytmów zachłannych

Temat 95. Programowanie algorytmów rekurencyjnych i iteracyjnych

Temat 96. Programowanie zamiany reprezentacji liczb między pozycyjnymi systemami liczbowymi

Temat 97. Programowanie wybranych algorytmów na liczbach

Temat 98. Programowanie działań na ułamkach zwykłych z wykorzystaniem NWD i NWW

Rozdział XVI. Projekty – elementy robotyki z wykorzystaniem Arduino

Temat 99. Sterowanie nawadnianiem ogrodu – projekt

Temat 100. Projekt „Zamknij okno”

Temat 101. Projekt „Wycisz radio”

Temat 102. Budowanie robota – projekt

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra