O Autorce

Grażyna Koba - autorka podręczników do przedmiotów informatycznych nauczanych na wszystkich etapach edukacyjnych (od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej), informatyk, były nauczyciel i doradca metodyczny informatyki z wieloletnią praktyką.

Od 1987 roku zajmuje się edukacją informatyczną, aktywnie uczestnicząc w pracach nad jej rozwojem w Polsce.

Utworzyła pierwszą w byłym województwie wrocławskim klasę o profilu informatycznym (LO nr XIV we Wrocławiu). Jej uczniowie zdobywali wielokrotnie wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach informatycznych, krajowych i międzynarodowych.

Doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz nauczycielami sprawiają, że zna ona ich zainteresowania i potrzeby. Dla wielu nauczycieli jest autorytetem z dydaktyki informatyki. Cenią jej komunikatywność, chęć udzielania pomocy, życzliwość.

Dar pedagogiczny, atrakcyjny i przejrzysty sposób mówienia i pisania nawet o trudnych zagadnieniach powoduje, że podręczniki Grażyny Koby inspirują do podejmowania i prowadzenia ciekawych zajęć.

grazyna.koba@migra.pl

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra