Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa II

Spis treści

Temat 1. Rysujemy linie proste, prostokąty i kwadraty w programie Paint

1. Rysujemy linie proste

2. Zmieniamy kolor i grubość linii

3. Rysujemy prostokąty

4. Rysujemy kwadraty

Temat 2. Rysujemy elipsy, okręgi i koła w programie Paint

1. Zapisujemy rysunek w pliku

2. Otwieramy rysunek zapisany w pliku, zmieniamy go i zapisujemy ponownie

3. Rysujemy elipsy

4. Rysujemy okręgi i koła

5. Wybieramy sposób kolorowania figur

Temat 3. Wykonujemy operacje na fragmentach rysunku

1. Przenosimy fragment rysunku w inne miejsce

2. Kopiujemy fragment rysunku i wklejamy go w inne miejsce

3. Stosujemy dodatkowe kolory

4. Wycinamy fragment rysunku i wklejamy go w inne miejsce

Temat 4. Budujemy i czarujemy w programie Baltie

1. Budujemy sceny

2. Budujemy sceny symetryczne

3. Czarujemy sceny

4. Sterujemy czarodziejem

5. Powtarzamy poleceń

Temat 5. Uczymy się z czarodziejem Baltie

1. Wykonujemy ćwiczenia ortograficzne

2. Dodajemy i odejmujemy

3. Mnożymy i dzielimy

Temat 6. Programujemy z czarodziejem Baltie

1. Przygotowujemy polecenia dla czarodzieja Baltie

2. Programujemy polecenia sterujące czarodziejem

3. Powtarzamy polecenia – określamy liczbę kroków czarodzieja

Temat 7. Odtwarzamy prezentacje multimedialne

1. Uruchamiamy program komputerowy

2. Otwieramy prezentację multimedialną zapisaną w pliku

3. Wyświetlamy pokaz slajdów

4. Animujemy obrazy i teksty na slajdach

5. Zmieniamy animacje

Temat 8. Zmieniamy i uzupełniamy prezentacje multimedialne

1. Umieszczamy napisy na slajdach

2. Zmieniamy rozmiar czcionki

3. Zmieniamy kolor czcionki

4. Zmieniamy położenie pola tekstowego

5. Zmieniamy rozmiar pola tekstowego i obracamy je

Temat 9. Tworzymy prezentacje multimedialne

1. Zapisujemy tworzoną prezentację

2. Dodajemy slajdy do prezentacji

3. Umieszczamy na slajdach obrazy

4. Zmieniamy tło slajdu

5. Inny sposób umieszczania obrazów na slajdach

6. Zmieniamy tło obrazu na przezroczyste

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra