Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa III

Spis tematów

Moduł A Wokół komputera

Temat A1. Reprezentacja danych w komputerze

Temat A2. Wybrane urządzenia cyfrowe

Moduł B Wokół dokumentów komputerowych

Temat B1. Tworzenie baz danych

Temat B2. Wykonywanie podstawowych operacji na relacyjnej bazie danych

Temat B3. Projektowanie modeli dwuwymiarowych i trójwymiarowych

Moduł C Wokół algorytmiki i programowania

Temat C1. Algorytmy na tekstach w językach C++ i Python

Temat C2. Algorytmy szyfrowania w językach C++ i Python

Temat C3. Algorytmy na liczbach w językach C++ i Python

Temat C4. Metoda połowienia, podejście zachłanne i rekurencja

Temat C5. Elementy robotyki

Moduł D Wokół Internetu i projektów

Temat D1. Więcej na temat tworzenia stron internetowych

Temat D2. Zadania projektowe

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra