Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa III

Spis treści

Moduł A Wokół komputera i sieci komputerowych

Temat A1. Reprezentacja danych w komputerze

1. Logiczny model komputera

1.1. Na czym polega działanie procesora?

1.2. W jaki sposób procesor dodaje liczby?

2. System dwójkowy (binarny)

2.1. Wprowadzenie do systemów liczbowych

2.2. Wartość liczby zapisanej w systemie dwójkowym

2.3. Wyznaczanie rozwinięcia dwójkowego liczby dziesiętnej

3. System szesnastkowy

3.1. Wartość liczby zapisanej w systemie szesnastkowym

3.2. Wyznaczanie rozwinięcia szesnastkowego liczby dziesiętnej

3.3. Zależność między systemem dwójkowym a szesnastkowym

Temat A2. Wybrane urządzenia cyfrowe

1. Wprowadzenie

2. Urządzenia cyfrowe w szkole

2.1. Drukarki

2.2. Tablice i monitory

2.3. Kamery do monitoringu

3. Urządzenia cyfrowe w domu

3.1. Płyta grzejna i okap kuchenny

3.2. Domowy system audio

3.3. Dysk sieciowy

4. Motoryzacja i turystyka

4.1. System eCall

4.2. Technologie Apple CarPlay i Android Auto

4.3. Systemy nawigacji

4.4. Lokalizatory

5. Smartwatch

Moduł B Wokół dokumentów komputerowych

Temat B1. Tworzenie baz danych

1. W gąszczu informacji…

2. Podstawowe pojęcia związane z bazami danych

3. Etapy tworzenia bazy danych

4. Przykład bazy danych – obsługa szkolnych zawodów pływackich

4.1. Określenie wymagań bazy danych Zawody

4.2. Wstępne projektowanie formularzy i raportów w bazie danych Zawody

4.3. Przygotowanie tabel w bazie danych Zawody

4.4. Definiowanie relacji w bazie danych Zawody

5. Tworzenie bazy danych – obsługa gabinetu stomatologicznego

5.1. Określenie wymagań bazy danych Stomatolog

5.2. Wstępne projektowanie formularzy i raportów w bazie danych Stomatolog

5.3. Tworzenie tabel w bazie danych Stomatolog

5.4. Definiowanie relacji w bazie danych Stomatolog

Temat B2. Tworzenie i stosowanie formularzy w relacyjnej bazie danych

1. Korzystanie z formularzy w bazie Zawody

2. Zasady tworzenia formularzy na przykładzie bazy Zawody

2.1. Formularz standardowy

2.2. Formularz z podformularzem

3. Przygotowanie formularzy w bazie Stomatolog

4. Importowanie danych z innych dokumentów do tabeli bazy danych

Temat B3. Wykonywanie podstawowych operacji na relacyjnej bazie danych

1. Wprowadzenie

2. Zastosowanie filtrów do wyszukiwania danych

3. Zasady tworzenia kwerend na przykładzie bazy Zawody

3.1. Tworzenie kwerend wybierających

3.2. Tworzenie kwerend parametrycznych

4. Zasady tworzenia raportów na przykładzie bazy Zawody

5. Przygotowywanie kwerend i raportów w bazie Stomatolog

6. Przygotowywanie korespondencji seryjnej

Temat B4. Projektowanie modeli dwuwymiarowych i trójwymiarowych

1. Rodzaje grafiki – przypomnienie

2. Określenie problemu – zaprojektowanie ogrodu

3. Wybrane możliwości programu SketchUp przydatne do projektowania ogrodu

3.1. Program SketchUp

3.2. Przekształcanie modelu 2D w 3D

3.3. Projektowanie trójwymiarowego modelu ławki

4. Tworzenie projektu ogrodu

4.1. Model 2D ogrodu

4.2. Model 3D ogrodu

5. Projektowanie własnego pokoju

Moduł C Wokół algorytmiki i programowania

Temat C1. Algorytmy na tekstach w językach C++ i Python

1. Wybrane algorytmy na tekstach

1.1. Porównywanie tekstów

1.2. Szukanie i zliczanie wystąpień wybranego znaku w tekście

1.3. Wyszukiwanie wzorca w tekście metodą naiwną

2. Praca z danymi tekstowymi w językach C++ i Python

2.1. Dane tekstowe w języku C++

2.2. Dane tekstowe w języku Python

2.3. Używanie danych tekstowych w językach C++ i Python

3. Programownie algorytmów na tekstach w językach C++ i Python

3.1. Zapisywanie algorytmu porównywania tekstów w językach C++ i Python

3.2. Zapisywanie algorytmu szukania i zliczania wystąpień znaku w tekście w językach C++ i Python

3.3. Zapisywanie algorytmu wyszukiwania wzorca w tekście metodą naiwną w językach C++ i Python

Temat C2. Algorytmy szyfrowania

1. W jakim celu stosujemy szyfry?

2. Podstawowe pojęcia dotyczące szyfrowania

3. Szyfrowanie tekstu metodą podstawieniową na przykładzie szyfru Cezara

4. Szyfrowanie tekstu metodą przestawieniową

5. Programowanie algorytmów szyfrowania w językach C++ i Python

5.1. Miniszyfrowanie – tworzenie anagramów

5.2. Programowanie algorytmu szyfrowania podstawieniowego

5.3. Programowanie algorytmu szyfrowania przestawieniowego

6. Więcej o szyfrowaniu

6.1. Szyfrowanie symetryczne i asymetryczne

6.2. Maszyna Enigma

6.3. Algorytm RSA

Temat C3. Metoda połowienia, podejście zachłanne i rekurencja

1. Metoda połowienia

1.1. Stosowanie metody połowienia do wyszukiwania elementu w zbiorze uporządkowanym

1.2. Zapisywanie algorytmu wyszukiwania elementu w zbiorze uporządkowanym metodą połowienia w językach C++ i Python

2. Metoda zachłanna

2.1. Jak znaleźć najlepszy sposób osiągnięcia celu?

2.2. Stosowanie metody zachłannej do wydawania reszty

2.3. Zapisywanie algorytmu wydawania reszty metodą zachłanną w językach C++ i Python

3. Na czym polega rekurencja?

4. Algorytm obliczania silni

4.1. Iteracyjne obliczanie silni liczby naturalnej

4.2. Rekurencyjne obliczenie silni liczby naturalnej

5. Rekurencyjne obliczanie wartości elementów ciągu Fibonacciego

Temat C4. Algorytmy na liczbach w językach C++ i Python

1. Zamiana liczby dwójkowej na dziesiętną

2. Zamiana liczby dziesiętnej na dwójkową

3. Zamiana liczb między systemami pozycyjnymi

3.1. Obliczanie wartości dziesiętnej liczby

3.2. Zapisywanie liczby dziesiętnej w systemie liczbowym o określonej podstawie

4. Działania na ułamkach z wykorzystaniem NWD i NWW

4.1. NWD i NWW

4.2. Reprezentacja ułamka w programie komputerowym

4.3. Skracanie ułamków zwykłych

4.4. Dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych

4.5. Mnożenie i dzielenie ułamków zwykłych

Moduł D Wokół Internetu i projektów

Temat D1. Elementy robotyki – projekty

1. Wprowadzenie

1.1. Przygotowanie do wykonania projektu

1.2. Czym jest Arduino?

2. Projekt sterowania nawadnianiem ogrodu

3. Zadania projektowe

Temat D2. Więcej na temat tworzenia stron internetowych – projekt

1. Strony internetowe – usystematyzowanie wiadomości

1.1. Blogi

1.2. Systemy zarządzania treścią

1.3. Szablony do tworzenia stron

2. Przygotowanie projektu

3. Etapy tworzenia strony internetowej

3.1. Projekt graficzny strony

3.2. Wdrożenie – realizacja projektu

3.3. Testowanie

4. Zadania projektowe

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra