Numer dopuszczenia MEN

Miło nam poinformować, że podręcznik „Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Klasa I” uzyskał numer ewidencyjny w wykazie (numer dopuszczenia MEN) - 1042/1/2019.

Szkoła ponadpodstawowa
Informatyka dla szkół
ponadpodstawowych.
Zakres podstawowy.
Klasa 1

Egzemplarz
okazowy
Komputerowa sztuczka na dziś
Skrót Ctrl+F pozwala na wyszukanie tekstu w programach MS Office oraz w przeglądarkach internetowych
Skorzystam:
www.migra.pl/programowanie

Skorzystaj
z profesjonalnie
przygotowanych
materiałów
do nauki programowania


Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra