TERAZ BAJTY!
Poznaj nasze nowe podręczniki!

Przedstawiamy nową serię podręczników i materiałów ćwiczeniowych autorstwa Grażyny Koby do nowej podstawy programowej 2017.

Szkoła ponadpodstawowa
Informatyka dla szkół
ponadpodstawowych.
Zakres podstawowy.
Klasa 1

Egzemplarz
okazowy
Komputerowa sztuczka na dziś
W programie Excel skrót Shift+F2 powoduje szybkie dodawanie komentarza
Skorzystam:
  • Program nauczania autorstwa Grażyny Koby pt.Program nauczania. Teraz bajty. Informatyka dla szkoły ponadpodstawowej. Zakres podstawowy. Klasy I-III” jest już dostępny do pobrania w sekcji Pomoce dla nauczyciela oraz tutaj.
  • Podręcznik Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VI uzyskał numer ewidencyjny w wykazie (numer dopuszczenia MEN) - 806/3/2019. Tym samym został wpisany na listę podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, dostosowanych do wieloletniego użytku.
  • W naszej ofercie pojawiły się zapowiedzi nowych podręczników z serii „Teraz bajty" dla szkół ponadpodstawowych:Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami.
  • Dodaliśmy nowy zestaw pytań służący do przygotowania testu elektronicznego na bazie tematów 1-3 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII” do realizacji zagadnień dotyczących pracy z dokumentem tekstowym (w tym wielostronicowym) oraz chmurze. Zapraszamy do strefy nauczyciela.
  • Dodaliśmy 4 nowe zestawy pytań służące do przygotowania testów elektronicznych na bazie tematów 1-5 z podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V” do realizacji zagadnień z grafiki, budowy i działania komputera, operacji na plikach i folderach oraz poczty elektronicznej. Zapraszamy do strefy nauczyciela.
  • Materiał ćwiczeniowy Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa II jest już dostępny. Można go zakupić w ramach dotacji na materiały ćwiczeniowe do klasy II, korzystając z formularza w menu Zamówienia dotacyjne. Można go również kupić poza dotacją w Sklepie.
  • Podręcznik „Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V" uzyskał numer ewidencyjny w wykazie (numer dopuszczenia MEN) - 806/2/2018. Tym samym został wpisany na listę podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, dostosowanych do wieloletniego użytku. Zapraszamy do zapoznania się z wersją wersją online nowego podręcznika.
  • Podręcznik „Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII" uzyskał numer ewidencyjny w wykazie (numer dopuszczenia MEN) - 806/5/2018. Tym samym został wpisany na listę podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, dostosowanych do wieloletniego użytku. Zapraszamy do zapoznania się z wersją online nowego podręcznika.
  • Dodaliśmy krótkie opisy i spisy treści podręczników Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa V i Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII do realizacji informatyki w roku szkolnym 2018/2019 odpowiednio w klasach V i VIII.
  • Dodaliśmy 5 nowych zestawów pytań służących do przygotowania testów elektronicznych na bazie podręcznika „Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII” do realizacji zagadnień z grafiki, operacji na plikach i folderach, edycji tekstu, algorytmiki i programowania, w tym programowania w środowisku Baltie. Zapraszamy do strefy nauczyciela.
www.migra.pl/programowanie

Skorzystaj
z profesjonalnie
przygotowanych
materiałów
do nauki programowania


Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra