Teraz bajty (3D). Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa 8

AutorGrażyna Koba
Format165 x 236 mm
Objętość224 str.
Rok wydania2024
ISBN978-83-964794-5-7

W trakcie procedury dopuszczenia
Podręcznik umożliwia realizację zawężonej podstawy programowej z 2024 r.

Nowe wydanie

Książka jest uaktualnioną wersją podręcznika Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII z 2021 roku (nr dopuszczenia 806/5/2021/z1). W nowym wydaniu podręcznika Autorka uwzględniła system operacyjny Windows 11 oraz nowe wersje oprogramowania (m.in. Scratch, Python, Microsoft Office i LibreOffice), zmieniając lub usuwając nieaktualne zrzuty oraz aktualizując treści.

W tematach 5. i 9. Autorka nawiązała do poznanych w klasie 7 treści z języka Python poprzez dodanie kilku ćwiczeń przypominających i usunięcie treści wprowadzonych w klasie 7.

Temat 10. został uaktualniony poprzez zmianę tematu projektu i narzędzia do tworzenia filmu (Canva) oraz uzupełnienie o treści dotyczące projektowania 3D i druku 3D, nawiązując do treści z tego zakresu wprowadzonych w klasie 7.

Został usunięty dotychczasowy temat 14. z arkusza kalkulacyjnego, który przedstawiał dodatkowe, zaawansowane możliwości pracy w arkuszu z kilkoma różnymi dokumentami. Pozostałe tematy w pełni umożliwią realizację podstawy programowej.

W temacie 16. zaproponowano nowe narzędzie (Canva) do tworzenia projektu strony internetowej, pokazując przykłady na nowych zrzutach.

Nauka zgodna z podstawą programową

Jednym z celów podstawy programowej jest „rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów”, dlatego w podręcznikach z serii Teraz bajty formułujemy w wielu miejscach problemy, które analizujemy i dla których szukamy rozwiązań.

Zgodnie z podstawą programową, w podręcznikach do klas 7 i 8 znalazły się zagadnienia dotyczące algorytmiki i programowania – odpowiednio rozdzielone pomiędzy klasy 7 i 8.

Dodatkowo, w podręczniku znajdują się tematy, w których uczeń kontynuuje naukę metod redagowania tekstów komputerowych (m.in. stosowanie tabulatorów, wstawianie informacji do stopki i nagłówka, tworzenie przypisów) wykonywania prezentacji multimedialnych i obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym, a także tworzenia strony internetowej.

Tematy dotyczące pracy w edytorze tekstu i arkuszu kalkulacyjnym rozdzielono pomiędzy klasy 7 i 8, tak aby trudniejsze zagadnienia znalazły się w klasie 8. W ten sposób uczniowie nie będą czuli się znużeni jednym działem realizowanym przez wiele godzin oraz będą mogli uzupełnić niezbędną wiedzę przed kontynuacją nauki na wyższym poziomie edukacji.

Rozdział dotyczący Internetu został przygotowany tak, aby uczeń w 7 klasie skupił się na nauce wyszukiwaniu informacji i formach komunikacji, a w klasie 8 spróbował swoich sił w tworzeniu stron internetowych z wykorzystaniem znaczników HTML. Dodatkowo poznaje sposób zakładania bloga z wykorzystaniem przykładowego systemu CMS – WordPress.

Programowanie w klasach 7-8

W klasach 4-6 uczeń poznał podstawowe zasady programowania i potrafi tworzyć programy komputerowe w dydaktycznych środowiskach programowania Baltie i Scratch. Zgodnie z podstawą programową „w programach stosuje: instrukcje iteracyjne, warunkowe, funkcje […]”.

W klasie 7 uczniowie m.in. tworzą listy kroków i budują schematy blokowe, wykonują trudniejsze obliczenia na zmiennych, a przede wszystkim definiują i stosują podprogramy (z parametrami i bez). Aby definiowanie i wywoływanie podprogramów nie sprawiało uczniom trudności, celowo wyjaśniono je w znanych im środowiskach – Baltie i Scratch.

W klasie 8 realizację podstawowych algorytmów przedstawiono w językach wysokiego poziomu (C++ i Python). Celowo jednak pozostawiono realizacje tych samych algorytmów w środowiskach znanych uczniom (Baltie i Scratch), aby mogli je porównać z realizacją w językach C++ i Python. Uczniowie powinni zauważyć, że realizuje się je w podobny sposób, a języki programowania różnią się przede wszystkim składnią. Stosują w programach podstawowe instrukcje (wejścia i wyjścia, iteracyjne, warunkowe), a także funkcje oraz tablice (listy). Programowanie w klasie 8 należy traktować jako wprowadzenie do programowania w językach wysokiego poziomu – uczniowie powinni zrozumieć, na czym ono polega.

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra