-

Multibooki

Dla nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej przygotowaliśmy materiały w postaci multibooków, które są dostępne w strefie nauczyciela.

W multibooku są umieszczone wybrane rysunki, schematy i tabele z podręczników wydawnictwa Migra.

Poszczególne elementy można wyświetlać za pomocą projektora, np. podczas omawiania nowego zagadnienia, utrwalania, systematyzowania i powtarzania materiału.

Zapraszamy do korzystania z multibooków w serwisie dla nauczyciela.

Skorzystaj z Multibooków >>

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra