Multibooki dla nauczyciela

asystent nauczyciela Multibook to elektroniczna wersja podręcznika z wbudowanym Asystentem nauczyciela. Może służyć nauczycielowi jako dodatkowa pomoc dydaktyczna na lekcji.

Poszczególne elementy podręcznika można wyświetlać za pomocą projektora, np. podczas omawiania nowego zagadnienia, utrwalania, systematyzowania i powtarzania materiału.
Na pierwszej stronie multibooka, pod ikoną Asystenta nauczyciela ikona asystenta, dostępne są materiały dotyczące całego podręcznika, m.in.: rozkłady materiału, program nauczania, plany wynikowe, wymagania na poszczególne oceny szkolne, praktyczne sposoby prowadzenia zajęć, przygotowanie pracowni komputerowej.
Kartkując multibooka, po lewej stronie ukażą się pomoce dydaktyczne dostępne dla danej strony: pliki ćwiczeniowe, rozwiązania zadań oraz materiały metodyczne. Pliki można od razu pobrać i otworzyć, co ułatwia pracę na lekcji.
Aby mieć dostęp do wszystkich materiałów w jednym miejscu, skorzystaj z naszej wyszukiwarki materiałów dydaktycznych.

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra