Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa I

Spis treści

Temat 1. Budujemy sceny w programie Baltie

1. Uruchamiamy program komputerowy

2. Umieszczamy przedmiot na scenie

3. Czyścimy całą scenę

4. Przenosimy przedmiot w inne miejsce sceny

5. Usuwamy przedmioty ze sceny

6. Kończymy pracę programu Baltie

Temat 2. Zmieniamy i uzupełniamy sceny w programie Baltie

1. Otwieramy scenę z pliku

2. Zastępujemy przedmiot

3. Kopiujemy przedmiot

4. Korzystamy z różnych banków przedmiotów

Temat 3. Malujemy komputerowymi farbami w programie Paint

1. Uruchamiamy program Paint

2. Otwieramy rysunek z pliku

3. Kolorujemy rysunki

4. Zmieniamy kolor na rysunku

5. Zamykamy okno programu Paint

Temat 4. Rysujemy komputerowym ołówkiem w programie Paint

1. Rysujemy komputerowym ołówkiem

2. Wymazujemy rysunek komputerową gumką

3. Czyścimy obszar do rysowania

4. Zmieniamy kolor i rozmiar komputerowego ołówka

Temat 5. Malujemy komputerowym pędzlem w programie Paint

1. Malujemy komputerowym pędzlem

2. Zmieniamy kolor i rozmiar komputerowego pędzla

3. Stosujemy różne kształty komputerowego pędzla

4. Cofamy i ponawiamy ostatnio wykonaną czynność

Temat 6. Zabawy z liczbami w programie Baltie

1. Dodajemy

2. Odejmujemy

3. Porównujemy

4. Porządkujemy

Temat 7. Zabawy z literami w programie Baltie

1. Litery

2. Sylaby

3. Wyrazy

Temat 8. Umieszczamy napisy na rysunkach w programie Paint

1. Umieszczamy napis na rysunku

2. Zmieniamy kolor czcionki

3. Piszemy polskie litery

4. Piszemy wielkie litery

5. Zmieniamy rozmiar czcionki

Temat 9. Kolorowa nauka

1. Zaznaczamy i usuwamy fragment rysunku

2. Dodajemy i odejmujemy

3. Porównujemy

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra