-

Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. E-book

Spis treści

Część I – klasa IV

Opowieść 1. Komputer narzędziem pracy

1.1. Poznajemy regulamin szkolnej pracowni komputerowej

1.2. Uruchamiamy komputer

1.3. Stawiamy pierwsze kroki w środowisku Windows, poznajemy Pulpit i jego elementy, wykonujemy operacje za pomocą myszy, prawidłowo wyłączamy komputer

1.4. Uczymy się korzystać z programu Komputerowe opowieści

1.5. Zdobywamy wiadomości z programu edukacyjnego – poznajemy zestaw komputerowy, urządzenia współpracujące z komputerem oraz najważniejsze elementy jego budowy

1.6. Poznajemy zasady zgodnego z prawem użytkowania programów komputerowych

1.7. Piszemy za pomocą klawiatury małe i wielkie litery

Opowieść 2. Sposoby zapisywania liczb

2.1. Uczymy się wybierać materiały do ćwiczeń z menu programu Komputerowe opowieści

2.2. Poznajemy okno programu Notatnik, wykonujemy różne operacje w oknie programu

2.3. Ćwiczymy pisanie na klawiaturze cyfr i polskich liter

2.4. Poznajemy organizację zapisu danych na dysku

2.5. Uruchamiamy programy z menu Start

2.6. Piszemy teksty w programie Notatnik, zapisujemy wyniki swojej pracy z komputerem, zapisujemy zmiany wprowadzone w dokumentach

2.7. Rozpoznajemy pliki tekstowe utworzone w programie Notatnik

Opowieść 3. Świat pełen barw

3.1. Poznajemy edytor grafiki – program przeznaczony do tworzenia rysunków, kolorujemy rysunki

3.2. Rozpoznajemy pliki graficzne utworzone w programie Paint

3.3. Otwieramy pliki ze wskazanego dysku i folderu

3.4. Uzupełniamy rysunki za pomocą wybranych narzędzi edytora grafiki

3.5. Odczytujemy wyniki swojej pracy z komputerem

3.6. Tworzymy skrót do programu, uruchamiamy program za pomocą skrótu

3.7. Uzupełniamy tekst w programie Notatnik, zapisujemy dokument pod zmienioną nazwą

Opowieść 4. (powtórkowa) Obserwujemy przyrodę

4.1. Tworzymy skrót do programu, uruchamiamy programy, otwieramy pliki ze wskazanego miejsca na dysku, zapisujemy swoje prace w plikach, zapisujemy zmiany w tworzonych pracach

4.2. Kolorujemy rysunki w edytorze grafiki, uzupełniamy rysunki za pomocą różnych narzędzi programu Paint

4.3. Ćwiczymy pisanie na klawiaturze w programie edukacyjnym

4.4. Piszemy i uzupełniamy teksty w programie Notatnik

Opowieść 5. Fryderyk Chopin – wielki polski kompozytor

5.1. Wykorzystujemy multimedialny program edukacyjny do zdobywania wiadomości

5.2. Poznajemy edytor tekstu, dopisujemy tekst z podziałem na akapity, stosujemy zasady wpisywania znaków interpunkcyjnych

5.3. Korzystamy z multimedialnych możliwości programu edukacyjnego – słuchamy utworów muzycznych

5.4. Rozpoznajemy pliki utworzone w edytorze Word, wprowadzamy poprawki do tekstu, zaznaczamy fragmenty tekstu

5.5. Kopiujemy plik na dyskietkę

5.6. Tworzymy rysunki w edytorze grafiki za pomocą narzędzi do rysowania elips i krzywych

Opowieść 6. Sposoby mierzenia czasu dawniej i dziś

6.1. Tworzymy foldery

6.2. Redagujemy teksty w edytorze tekstu – przenosimy oraz usuwamy fragmenty tekstu

6.3. Wykonujemy operacje na fragmentach rysunków w edytorze grafiki – zaznaczamy, usuwamy oraz przenosimy fragmenty rysunków

6.4. Poznajemy zegar systemu Windows

Opowieść 7. Mieszkańcy lasu

7.1. Wyszukujemy informacje w komputerowym leksykonie, korzystamy z alfabetycznego uporządkowania haseł

7.2. Tworzymy w edytorze grafiki rysunek od początku, wykonujemy operacje na fragmentach rysunku – kopiujemy i zmieniamy rozmiary

7.3. Drukujemy prace graficzne

7.4. Porządkujemy swoje prace na dysku – przenosimy i kopiujemy pliki, usuwamy foldery

7.5. Wyszukujemy hasła w komputerowym leksykonie według podanego kryterium wyszukiwania

7.6. Redagujemy teksty w edytorze tekstu – kopiujemy fragmenty tekstu

Opowieść 8. (powtórkowa) W kręgu baśni Andersena

8.1. Tworzymy i przenosimy foldery

8.2. Wykonujemy w edytorze grafiki operacje na fragmentach rysunków (zaznaczamy, usuwamy, przenosimy i kopiujemy fragmenty rysunków oraz zmieniamy ich rozmiary), posługujemy się narzędziami do rysowania elips i krzywych, drukujemy rysunki

8.3. Redagujemy teksty w edytorze tekstu – wprowadzamy poprawki do tekstów, zaznaczamy, przenosimy, kopiujemy oraz usuwamy fragmenty tekstów

Opowieść 9. Jak zdrowo się odżywiać?

9.1. Poznajemy podstawowe elementy budowy strony WWW, korzystamy z programu do przeglądania stron internetowych

9.2. Odczytujemy informacje ze stron internetowych

9.3. Przeglądamy strony internetowe o podanych adresach, korzystamy z zawartych na nich informacji

9.4. Formatujemy teksty w edytorze tekstu – zmieniamy rodzaj czcionki i jej inne cechy

Opowieść 10. Na zamku rycerskim

10.1. Wyszukujemy informacje w komputerowych encyklopediach i słownikach, korzystamy z wyszukanych informacji

10.2. Uzupełniamy treść dokumentu w edytorze tekstu informacjami wyszukanymi w komputerowych encyklopediach i słownikach, pracujemy z kilkoma uruchomionymi programami

10.3. Wyszukujemy informacje na stronach WWW o podanych adresach

10.4. Pobieramy kolory z rysunku w edytorze grafiki, kolorujemy rysunek pobranymi kolorami, korzystamy z narzędzia do rozpylania kolorów

Opowieść 11. Zdobywamy kartę rowerową

11.1. Oglądamy prezentację multimedialną utworzoną w programie PowerPoint i poznajemy jej budowę

11.2. Wyszukujemy informacje w prezentacji multimedialnej i korzystamy z nich

11.3. Dołączamy napisy do rysunku w edytorze grafiki

11.4. Tworzymy kompozycję graficzną w edytorze grafiki, wykorzystując elementy znajdujące się w pliku

11.5. Przeglądamy kilkustronicowy dokument w edytorze tekstu

Opowieść 12. (powtórkowa) Chrońmy nasze środowisko

12.1. Przeglądamy strony internetowe o podanych adresach

12.2. Wyszukujemy informacje w komputerowych encyklopediach i słownikach, wykorzystujemy wyszukane informacje do rozwiązywania zadań, pracujemy z kilkoma uruchomionymi programami

12.3. Formatujemy tekst w edytorze tekstu

12.4. Wyszukujemy informacje w prezentacji multimedialnej i korzystamy z nich

12.5. Tworzymy kompozycję graficzną w edytorze grafiki, wykorzystując elementy z pliku; dołączamy napisy do rysunku, posługujemy się narzędziami do wybierania kolorów z rysunku oraz do ich rozpylania

Opowieść 13. Technika komputerowa w życiu człowieka

13.1. Poznajemy przykłady urządzeń, w których wykorzystano technikę komputerową

13.2. Wykonujemy prace na podany temat – tworzymy kompozycje graficzne w edytorze grafiki, redagujemy teksty w edytorze tekstu

Część II – klasa V

Opowieść 1. Świat książek

1.1. Tworzymy strukturę folderów na swoje komputerowe prace

1.2. Wykonujemy operacje na fragmentach tekstu w edytorze tekstu, korzystając z klawiatury

1.3. Formatujemy tekst, zmieniając kilka cech czcionki jednocześnie

1.4. Formatujemy akapity, wyrównujemy tekst w akapitach

Opowieść 2. Rośliny łąk i ogrodów

2.1. Poznajemy program edukacyjny o charakterze atlasu, wyszukujemy informacje w komputerowym atlasie

2.2. Uzupełniamy treść dokumentu w edytorze tekstu informacjami znalezionymi w komputerowym atlasie, formatujemy akapity – stosujemy wcięcia w tekście

2.3. Przekształcamy fragmenty rysunków

2.4. Tworzymy kompozycję graficzną, wykorzystując fragmenty rysunku skopiowane z innego pliku

2.5. Tworzymy w edytorze tekstu dokument tekstowy od początku

2.6. Drukujemy dokument tekstowy

Opowieść 3. Żyjmy bezpiecznie

3.1. Wykorzystujemy program edukacyjny do utrwalenia i sprawdzenia swojej wiedzy

3.2. Kopiujemy do dokumentu tekstowego elementy graficzne zapisane w innym pliku, formatujemy skopiowane elementy graficzne

3.3. Wstawiamy do tekstu rysunki z galerii klipartów

3.4. Wstawiamy do dokumentu tekstowego rysunki zapisane w osobnych plikach oraz ozdobne napisy z galerii WordArt, formatujemy wstawione elementy graficzne

3.5. Przekształcamy fragmenty rysunków w edytorze grafiki przez obrót

3.6. Korzystamy z pomocy dostępnej w programie

Opowieść 4. (powtórkowa) Ojczyzna zawsze bliska memu sercu

4.1. Przekształcamy fragmenty rysunku w edytorze grafiki, tworzymy kompozycje graficzne, wykorzystując fragmenty rysunków skopiowane z innych plików

4.2. Formatujemy tekst w edytorze tekstu, zmieniając kilka cech czcionki jednocześnie, wyrównujemy tekst w akapitach, stosujemy wcięcia w tekście, kopiujemy do dokumentu tekstowego elementy graficzne zapisane w innym pliku, wstawiamy do dokumentu tekstowego rysunki zapisane w osobnych plikach oraz ozdobne napisy z galerii WordArt, formatujemy elementy graficzne umieszczone w tekście

Opowieść 5. Stanisław Moniuszko – twórca polskiej opery

5.1. Wyszukujemy informacje w Internecie za pomocą wyszukiwarki internetowej i wykorzystujemy je do rozwiązywania zadań

5.2. Rozpoznajemy pliki dźwiękowe, zaznaczamy i kopiujemy grupę plików

5.3. Odtwarzamy pliki dźwiękowe, korzystamy z odtwarzacza multimedialnego

Opowieść 6. Wędrówka po Pojezierzu Mazurskim

6.1. Formułujemy zapytania w wyszukiwarce internetowej, używając cudzysłowu, korzystamy z wyszukanych informacji podczas wykonywania ćwiczeń

6.2. Korzystamy z portalu internetowego, posługujemy się informacjami pochodzącymi z portalu w rozwiązywaniu zadań

6.3. Poznajemy pocztę elektroniczną, zakładamy konto pocztowe za pośrednictwem portalu internetowego

6.4. Posługujemy się pocztą elektroniczną: redagujemy, wysyłamy, odbieramy i odczytujemy listy elektroniczne, stosujemy zasady netykiety

Opowieść 7. Zabytki starożytnego Egiptu

7.1. Rozpoznajemy pliki z prezentacjami multimedialnymi utworzonymi w programie PowerPoint, wstawiamy do prezentacji nowe slajdy zapisane w plikach i ustalamy jej tło

7.2. Wykorzystujemy prezentację multimedialną do zdobywania wiedzy

7.3. Redagujemy dokumenty w edytorze tekstu na podstawie informacji wyszukanych w prezentacji multimedialnej

7.4. Projektujemy i tworzymy w edytorze grafiki kompozycję graficzną na podany temat

Opowieść 8. (powtórkowa) W kręgu mitów greckich

8.1. Rozbudowujemy prezentację multimedialną w programie PowerPoint, wstawiając do niej nowe slajdy zapisane w plikach, ustalamy tło prezentacji, wykorzystujemy prezentację do zdobywania wiedzy, posługujemy się informacjami pochodzącymi z prezentacji w wykonywaniu zadań

8.2. Wyszukujemy informacje w Internecie za pomocą wyszukiwarki internetowej, wykorzystujemy znalezione informacje do rozwiązania zadań

8.3. Korzystamy z usług portalu internetowego, posługujemy się pocztą elektroniczną

Opowieść 9. Na grzyby

9.1. Zdobywamy wiedzę z internetowego atlasu

9.2. Poznajemy arkusz kalkulacyjny, uczymy się poruszać w obszarze arkusza, odczytujemy dane zawarte w arkuszu kalkulacyjnym

9.3. Rozpoznajemy pliki utworzone w arkuszu kalkulacyjnym Excel, wpisujemy dane do arkusza, wykonujemy proste obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

Opowieść 10. Matematyczne rozmaitości

10.1. Wykonujemy obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, korzystając z możliwości wypełniania komórek arkusza formułą oraz kopiowania formuły

10.2. Porządkujemy pliki na dysku według rodzajów, przenosimy i usuwamy grupy plików

10.3. Rozwiązujemy zadania w arkuszu kalkulacyjnym

10.4. Odczytujemy i analizujemy dane zaprezentowane na wykresie kolumnowym i kołowym w arkuszu kalkulacyjnym

Opowieść 11. Obszary chronione w Polsce

11.1. Wyszukujemy w witrynie internetowej informacje na podany temat, w tym dane potrzebne do uzupełnienia arkusza kalkulacyjnego; wykorzystujemy do wykonywania obliczeń w arkuszu funkcję Suma

11.2. Opisujemy i formatujemy tabelę arkusza kalkulacyjnego

11.3. Wypełniamy komórki arkusza kalkulacyjnego serią danych

11.4. Tworzymy prosty arkusz kalkulacyjny

Opowieść 12. (powtórkowa) Idziemy na zakupy

12.1. Uzupełniamy dane w tabeli arkusza kalkulacyjnego, wykonujemy obliczenia w arkuszu, wypełniamy komórki formułą, stosujemy funkcję Suma, odczytujemy i analizujemy dane przedstawione w tabeli arkusza oraz na wykresie kolumnowym i kołowym, wypełniamy komórki serią danych, rozwiązujemy zadania w arkuszu kalkulacyjnym

12.2. Tworzymy prosty arkusz kalkulacyjny, opisujemy i formatujemy tabelę arkusza

Opowieść 13. Zastosowania komputerów

13.1. Poznajemy przykłady zastosowań komputerów w różnych dziedzinach

13.2. Omawiamy zagrożenia związane z Internetem

13.3. Korzystamy z gier komputerowych

13.4. Wykonujemy prace na podany temat – redagujemy w edytorze tekstu dokumenty zawierające elementy graficzne, tworzymy arkusz kalkulacyjny

Część III – klasa VI

Opowieść 1. Wielcy odkrywcy i ich wyprawy

1.1. Tworzymy strukturę folderów na swoje komputerowe prace, korzystając z programu Eksplorator Windows

1.2. Wyszukujemy pliki na dysku, kopiujemy wyszukane pliki

1.3. Projektujemy i tworzymy planszę w edytorze grafiki z wykorzystaniem materiałów graficznych i tekstowych, wstawiamy do tworzonego rysunku elementy graficzne i teksty zapisane w oddzielnych plikach

Opowieść 2. Wycieczka w Tatry

2.1. Pracujemy z kilkustronicowym dokumentem w edytorze tekstu, zaznaczamy cały dokument z użyciem klawiatury, rozmieszczamy tekst w kolumnach za pomocą tabulatorów, tworzymy nowy folder podczas zapisywania pliku na dysku

2.2. Zapisujemy fragmenty rysunku w edytorze grafiki w osobnych plikach graficznych z rozszerzeniem jpg

2.3. Formatujemy elementy graficzne wstawione do dokumentu tekstowego, korzystając z menu podręcznego; dodajemy cień do elementów graficznych

2.4. Wstawiamy pole tekstowe do dokumentu w edytorze tekstu i formatujemy je, umieszczamy numerację stron w kilkustronicowym dokumencie

Opowieść 3. Dom i instalacje domowe

3.1. Korzystamy z podglądu plików graficznych w systemie Windows

3.2. Wykonujemy kompozycję graficzną na podany temat, korzystając z kolorów niestandardowych

3.3. Wykorzystujemy program edukacyjny z elementami dokumentacji technicznej, wykonujemy zrzut ekranowy z programu edukacyjnego

3.4. Tworzymy dokument tekstowy w orientacji poziomej, powiększamy i pomniejszamy widok dokumentu, wstawiamy do dokumentu zrzut ekranowy, posługujemy się narzędziem edytora tekstu służącym do rysowania

3.5. Umieszczamy w dokumencie tekstowym tabelę, formatujemy tabelę i modyfikujemy jej strukturę

Opowieść 4. (powtórkowa) Tajemnice kosmosu

4.1. Tworzymy foldery, korzystając z programu Eksplorator Windows; wyszukujemy pliki na dysku

4.2. Zapisujemy rysunki w plikach graficznych z rozszerzeniem jpg

4.3. Pracujemy z kilkustronicowym dokumentem tekstowym, rozmieszczamy tekst w kolumnach za pomocą tabulatorów, dodajemy cień do obiektów graficznych, korzystamy z pola tekstowego, wstawiamy i formatujemy tabelę, modyfikujemy jej strukturę, umieszczamy w dokumencie numerację stron

4.4. Projektujemy i tworzymy w edytorze grafiki planszę na podany temat – wykorzystujemy materiały graficzne i tekstowe zapisane w oddzielnych plikach, używamy kolorów niestandardowych

Opowieść 5. Moja miejscowość, mój region

5.1. Poznajemy sposoby pobierania ze stron WWW materiałów tekstowych i graficznych, gromadzimy na dysku materiały pobrane z Internetu

5.2. Redagujemy kilkustronicowy dokument tekstowy ilustrowany grafiką, wykorzystując materiały tekstowe i graficzne pozyskane z Internetu

5.3. Dołączamy załącznik do listu elektronicznego, zapisujemy na dysku załącznik z odebranego listu elektronicznego

Opowieść 6. Powieści przygodowe i podróżnicze

6.1. Gromadzimy na dysku materiały potrzebne do wykonania prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint, tworzymy slajd tytułowy prezentacji, umieszczamy na slajdzie elementy tekstowe i graficzne

6.2. Tworzymy kolejne slajdy prezentacji multimedialnej

6.3. Nadajemy efekty animacji różnym elementom na slajdach

Opowieść 7. Prowadzimy zdrowy styl życia

7.1. Przygotowujemy projekt prezentacji multimedialnej

7.2. Wykonujemy prezentację multimedialną według opracowanego projektu

7.3. Wzbogacamy prezentację multimedialną, dołączając do niej dźwięk

Opowieść 8. (powtórkowa) Leonardo da Vinci – wielki artysta i wynalazca

8.1. Gromadzimy na dysku materiały potrzebne do wykonania prezentacji multimedialnej na podany temat, pobieramy materiały tekstowe oraz graficzne ze stron internetowych, zapisujemy na dysku załącznik z odebranego listu elektronicznego

8.2. Projektujemy prezentację multimedialną z uwzględnieniem zebranych materiałów, tworzymy prezentację według opracowanego projektu, nadajemy efekty animacji różnym elementom na slajdach, dołączamy do prezentacji dźwięk

Opowieść 9. Krok po kroku, czyli jak to rozwiązać

9.1. Sterujemy obiektem na ekranie

9.2. Stosujemy ciąg poleceń, tworzymy proste programy

9.3. Wykorzystujemy elementy animacji w tworzonych programach

Opowieść 10. Ptaki – skrzydlaci mieszkańcy Ziemi

10.1. Posługujemy się internetowym leksykonem

10.2. Nadajemy danym arkusza kalkulacyjnego format liczbowy, poznajemy nowe możliwości formatowania tabeli arkusza

10.3. Tworzymy w arkuszu kalkulacyjnym wykres kolumnowy, formatujemy elementy wykresu

10.4. Tworzymy arkusz kalkulacyjny z wykresem kolumnowym

10.5. Drukujemy tabelę i wykres arkusza kalkulacyjnego

Opowieść 11. Krajobrazy świata

11.1. Przygotowujemy się do wykonania projektu zespołowego: dokonujemy podziału na grupy, przydzielamy zadania grupom

11.2. Gromadzimy materiały potrzebne do realizacji projektu zespołowego

11.3. Realizujemy projekt zespołowy – wspólnie tworzymy dokument

11.4. Prezentujemy utworzony dokument będący efektem pracy zespołowej

Opowieść 12. (powtórkowa) Filmowe to i owo

12.1. Wykonujemy obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym, nadajemy danym arkusza format liczbowy, stosujemy nowe możliwości formatowania tabeli arkusza, tworzymy w arkuszu wykres kolumnowy, formatujemy elementy wykresu, tworzymy arkusz kalkulacyjny z wykresem kolumnowym

12.2. Utrwalamy zdobyte umiejętności – tworzymy planszę w edytorze grafiki, redagujemy i formatujemy dokument w edytorze tekstu, pracujemy z kilkustronicowym dokumentem tekstowym, tworzymy prezentację multimedialną z efektami animacji, wykorzystujemy w tworzonych pracach informacje wyszukane w Internecie i materiały pobrane ze stron WWW

Opowieść 13. Komputery dawniej i dziś

13.1. Zapoznajemy się z wybranymi zagadnieniami z historii komputerów

13.2. Poznajemy przykłady wykorzystywanego dzisiaj sprzętu komputerowego

13.3. Wykonujemy prace na podany temat – opracowujemy planszę w edytorze grafiki, redagujemy w edytorze tekstu kilkustronicowy dokument ilustrowany grafiką, tworzymy arkusz kalkulacyjny wraz z wykresem, projektujemy i wykonujemy prezentację multimedialną

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra