Diagnoza po szkole podstawowej

Oferujemy narzędzie dla nauczycieli liceów i techników, wspierające realizację podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej.

Zestawy pytań są dostępne dla podręczników:

Cel testu:

Sprawdzenie wiedzy uczniów, którzy realizowali podstawę programową z informatyki w szkole podstawowej i rozpoczynają naukę w szkołach ponadpodstawowych.

Test ma za zadanie wesprzeć nauczyciela w odpowiedzi na pytania:

Wyniki indywidualne i raport zbiorczy:

Nauczyciel otrzymuje wyniki indywidualne dla każdego ucznia oraz zbiorczy raport dla całej klasy.
Przy czym należy pamiętać, że test ma charakter informacyjny i nie powinien być wykonywany na ocenę. Sprawdza m.in. znajomość obydwu języków wysokiego poziomu (Python i C++), podczas gdy zgodnie z podstawą programową, w szkole podstawowej uczniowie powinni poznać jeden z nich.

Zobacz przykładowy raport >>


Możliwość zapoznania się z testem (po zalogowaniu się w strefie nauczyciela nauczyciel.migra.pl):

Zobacz pytania >>


Wsparcie dla nowych użytkowników:

Dla nauczycieli pierwszy raz korzystających z naszych testów elektronicznych przygotowaliśmy szczegółową instrukcję, jak stworzyć i przeprowadzić sprawdzian:

Instrukcja dla nauczyciela >>


Uwaga! Nowi użytkownicy nie mają od razu dostępu do testów. W takim wypadku, po rejestracji prosimy o weryfikację konta poprzez kontakt mailowy na biuro@migra.pl (w treści maila należy wpisać szkołę, w której Państwo uczą).

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (biuro@migra.pl, tel. 71 75 06 230).

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra