Informatyka dla gimnazjum

AutorGrażyna Koba
Format165 × 236 mm
Objętość296 str.
Rok wydania2014
ISBN978-83-938519-0-4
Nr dopuszczenia708/2014

Podręcznik jest przeznaczony do prowadzenia zajęć z informatyki w gimnazjum w całym cyklu nauczania i jest zgodny z podstawą programową.

Podręcznik zawiera zaktualizowane i uzupełnione treści podręcznika Informatyka. Podstawowe tematy autorstwa Grażyny Koby wydawanego do roku 2013 przez WSzPWN.

Składa się z sześciu rozdziałów, a każdy z nich z tematów o wyrazistej strukturze merytorycznej i metodycznej. Tematy można realizować w podanym układzie, ale również dostosować kolejność ich realizacji do warunków szkoły i grupy uczniów.

Zasady programowania omówiono na przykładzie języka Scratch. Tematy z Logomocji i programu Baltie są udostępnione bezpłatnie w postaci plików PDF.

Zasady tworzenia grafiki komputerowej opracowano w podręczniku na podstawie programie GIMP. Natomiast temat z Edytora postaci, który jest częścią programu Logomocja, udostępniamy bezpłatnie w postaci pliku PDF.

CD dla ucznia stanowi integralną część podręcznika.

W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży płyty CD, wydawnictwo Migra wyraża zgodę na użytkowanie kopii zapasowej płyty (wykonanej z płyty stanowiącej integralną cześć podręcznika lub z płyty z innego egzemplarza podręcznika). Dodatkowo w przypadku uszkodzenia płyty, po jej wysłaniu do wydawnictwa, deklarujemy bezpłatne dostarczenie nowej płyty.

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra