-

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres rozszerzony

Opis

Podręcznik jest przeznaczony do prowadzenia zajęć z informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych na poziomie rozszerzonym. Materiał zawarty w podręczniku obejmuje wszystkie treści podstawy programowej informatyki dla zakresu rozszerzonego i umożliwia przygotowanie uczniów do matury z informatyki.

Zasady programowania oraz realizacja wybranych algorytmów zostały przedstawione w dwóch językach programowania: Pascal i C++, które należą do języków wymaganych na maturze z informatyki.

W sześciu rozdziałach podręcznika umieszczono 32 tematy, które zawierają m.in.: metody (definicje) - porządkujące wiadomości i wskazujące ważniejsze treści; przykłady - wyjaśniające metody i pokazujące rozwiązania ćwiczeń; ćwiczenia - umożliwiające utrwalenie treści nauczania oraz pytania, problemy i zadania - sprawdzające opanowanie zdobytej wiedzy.

W podręczniku odwołujemy się wielokrotnie do wiadomości z zakresu informatyki podstawowej przedstawionych w podręczniku Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy, dlatego podręcznik do zakresu rozszerzonego traktujemy jako kontynuację podręcznika do zakresu podstawowego.

Zestaw do informatyki obejmuje:

  • podręcznik z CD dla ucznia
  • CD dla nauczyciela

CD dla ucznia stanowi integralną część podręcznika i zawiera:

  • pliki potrzebne do realizacji ćwiczeń i zadań z podręcznika
  • materiały uzupełniające
  • pakiet programów XAMPP, umożliwiający m.in. tworzenie skryptów w PHP oraz bazy danych w MySQL

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra