Komputerowe opowieści. Podręcznik do zajęć komputerowych dla klas IV-VI szkoły podstawowej

AutorMarek Gulgowski, Jarosław Lipski
Format200 × 260 mm
Objętość256 str.
Rok wydania2014
ISBN978-83-938519-2-8
Nr dopuszczenia271/2010

Podręcznik dla ucznia składa się z trzech części, odpowiadających założonym w programie nauczania trzem 35-godzinnym cyklom zajęć komputerowych, prowadzonych w klasie IV, V i VI. W każdej części podręcznika znajduje się zestaw trzynastu tematów, nazywanych opowieściami, nawiązujących do treści nauczania z innych przedmiotów występujących na II etapie kształcenia. Tematy mają różny charakter. Dominują wśród nich takie, w których uczniowie zdobywają nowe umiejętności komputerowe. W książce występują także opowieści o charakterze powtórzeniowym i utrwalającym zdobyte wcześniej wiadomości i umiejętności.

W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży płyty CD stanowiącej integralną część podręcznika, wydawnictwo Migra deklaruje bezpłatne dostarczenie nowej płyty.

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra