Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI

Opis

Podręcznik prezentuje treści nauczania w sposób systematyczny i uporządkowany, zgodny z podstawą programową. Przejrzysty układ graficzny podręcznika pomaga łatwo odnaleźć dane zagadnienie, a przystępny język - szybko je przyswoić.

Podręcznik:

  • jest równocześnie zbiorem zadań i zawiera: ponad 170 ćwiczeń i zadań oraz 70 pytań oraz 10 zadań projektowych;
  • nie jest kursem posługiwania się programami komputerowymi: uczeń poznaje metody i pojęcia informatyki oraz zdobywa umiejętności informatyczne niezależnie od wykorzystywanego oprogramowania;
  • pozwala na samodzielną pracę ucznia: uczeń zapoznaje się z treścią metody z podręcznika, analizuje przykład, następnie czyta treść ćwiczenia i wykonuje je.

Budowa podręcznika

Podręcznik składa się z dziesięciu tematów. Każdy z nich jest poprzedzony - umieszczonym na oddzielnej kartce - czytelnym, szczegółowym spisem omawianych zagadnień, stanowiącym gotowy konspekt lekcji. Dzięki temu zarówno uczniowie, jak i nauczyciele od razu dowiedzą się, co będzie treścią danego tematu.

Tematy ułożone są w przemyślany sposób i stanowią nieocenione źródło wiedzy metodycznej dla nauczycieli, niezbędnej do realizacji zajęć komputerowych. Nauczyciele nie tylko dowiedzą się, czego uczyć, ale również, jak to zrobić. Zalecamy realizowanie tematów w podanej kolejności.

Niektóre zagadnienia przedstawione zostały w postaci tabel lub schematów, ułatwiając w ten sposób rozumienie wybranych pojęć i metod.

Każdy temat zawiera wyróżnione specjalnymi ikonami działy:

Warto powtórzyć - wykaz zagadnień do powtórzenia z poprzednich lekcji
Metody - (definicje) porządkują wiadomości, wskazują ważniejsze treści
Przykłady - wyjaśniają metody, pokazują rozwiązania ćwiczeń
Ćwiczenia - umożliwiają utrwalenie treści nauczania i metod prezentowanych w przykładach
Słowniczek - wyjaśnia najważniejsze pojęcia
Ciekawostki - interesujące informacje na temat zagadnień dotyczących informatyki

Na końcu każdego tematu znajdują się działy:

Warto zapamiętać - zestawienie najważniejszych informacji ułatwiające podsumowanie tematu
Pytania - umożliwiają podsumowanie zdobytej wiedzy i rozwijają kreatywność ucznia
Zadania - sprawdzają opanowanie zdobytej wiedzy
Przeczytaj, jeśli chcesz wiedzieć więcej - uzupełnienie wiadomości z danego tematu

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra