Seria „Teraz bajty” – Twoje podręczniki do informatyki


Seria Teraz bajty do informatyki autorstwa Grażyny Koby obejmuje materiały ćwiczeniowe dla klas I-III oraz podręczniki dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i podręczniki dla klas I-III szkół ponadpodstawowych.

Jednym z celów nowej podstawy programowej jest „rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów”, dlatego w wielu tematach każdego podręcznika wyodrębniono problemy, które następnie uczeń analizuje i rozwiązuje.Dotacja MEiN w szkole podstawowej

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe z serii Teraz bajty można zamówić w ramach dotacji MEiN:

 • na naszej stronie internetowej www.migra.pl/dotacja
 • w ramach oferty wydawnictwa Nowa Era wraz z innymi wydawcamiInformatyka na wszystkich etapach nauczania

Treści podstaw programowych z informatyki mają charakter przyrostowy, sugerując w ten sposób spiralny rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji uczniów przez wszystkie lata nauki szkolnej.

W podręcznikach serii Teraz bajty autorka Grażyna Koba stosuje:

 • Spiralne nauczanie – korzystanie ze zdobytej wiedzy i osiągniętych umiejętności (powtarzanie, utrwalanie), a następnie rozszerzanie.
 • Stopniowanie trudności:
  • od sterowania obiektem w językach wizualnych do programowania w językach tekstowych – podczas rozwiązywania problemów z zakresu programowania,
  • od tworzenia prostych dokumentów do rozbudowanych – podczas rozwiązywania problemów z zakresu stosowania programów użytkowych.
 • Odpowiedni dobór środowisk programowania:
  • dwa (lub jedno) wizualne i dwa (lub jedno) tekstowe – podczas rozwiązywania problemów z zakresu programowania,
  • pakiety oprogramowania użytkowego, programy graficzne (w tym darmowe) – podczas rozwiązywania problemów z zakresu stosowania programów użytkowych.

reklama schody
Stopniowanie trudności przez wszystkie lata nauki szkolnej na przykładzie nauki programowania


Na każdym etapie edukacyjnym uczniowie uczą się programowania – zaczynając od prostych programów w językach wizualnych, m.in. sterowanie obiektem na ekranie, gry i historyjki, a kończąc na programowaniu algorytmów w językach programowania wysokiego poziomu.


Grafika 3D i druk 3D w ramach podstawy programowej

Program „Laboratoria Przyszłości” umożliwia uczniom rozwój z wykorzystaniem nowych technologii, m.in. dzięki zakupie drukarek 3D do szkół podstawowych.

Nauczyciele zastanawiają się, jak wprowadzić grafikę 3D i druk 3D na lekcje informatyki, jeśli nie zmieniono podstawy programowej. Jednak podstawa programowa z informatyki dla szkół podstawowych daje swobodę realizacji jej zapisów, ponieważ nie określa typu grafiki (2D czy 3D) ani oprogramowania, w których uczeń ma tworzyć obrazy czy kompozycje graficzne.

W związku z tym, od 2023 r. do serii Teraz bajty wprowadziliśmy projektowanie 3D oraz druk 3D – Teraz bajty (3D):

 • Klasy 4-6, program Paint 3D
  Wprowadzając program Paint 3D, bazujemy na zdobytych umiejętnościach ucznia, czyli metodach rysowania w programie Paint. Uczeń zapoznaje się z grafiką trójwymiarową, tworząc ciekawe projekty 3D wykorzystujące gotowe kształty 3D.
 • Klasy 7-8, program Tinkercad
  Wprowadzając program Tinkercad, rozszerzamy umiejętności uczniów w zakresie tworzenia grafiki. Uczeń przekształca gotowe trójwymiarowe kształty, podobnie jak kształty w grafice dwuwymiarowej, np. obraca, zmienia rozmiar, dodaje tekst. Następnie, uczeń może swój projekt przygotować w programie typu slicer i wydrukować na drukarce 3D.
Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra