Aktualności

23 Czerwiec 2017

Podręcznik „Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VII" uzyskał numer ewidencyjny w wykazie (numer dopuszczenia MEN) - 806/4/2017. Tym samym został wpisany na listę podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, dostosowanych do wieloletniego użytku. Zapraszamy do zapoznania się z wersją online nowego podręcznika.

05 Czerwiec 2017

Programy nauczania wraz z opiniami dla klas IV-VIII szkoły podstawowej zostały opublikowane w wyszukiwarce materiałów metodycznych (zakładka Pomoce dla nauczyciela). Programy nauczania zostały przygotowane, zgodnie z nową podstawą programową 2017 r., oddzielnie dla klas IV-VI i klas VII-VIII.

22 Maj 2017

Podręcznik „Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV" uzyskał numer ewidencyjny w wykazie (numer dopuszczenia MEN) - 806/1/2017. Tym samym został wpisany na listę podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, dostosowanych do wieloletniego użytku. Zapraszamy do zapoznania się z wersją online nowego podręcznika.

02 Luty 2017

Scenariusze do pozostałych lekcji opracowane w oparciu o podręcznik z serii „Z nowym bitem" do klasy V szkoły podstawowej (do realizacji tematów 6-10) zostały opublikowane w strefie nauczyciela. Scenariusze zawierają m.in.: wskazówki metodyczne, przebieg lekcji, w tym często ciekawe formy przeprowadzenia danej lekcji, a także błędy i problemy uczniów, z jakimi możemy spotkać się podczas realizacji danego tematu.

30 Grudzień 2016

Podręcznik "Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI"  uzyskał numer ewidencyjny w  wykazie (numer dopuszczenia MEN) - 740/3/2016. Tym samym został wpisany na listę podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, dostosowanych do wieloletniego użytku. W podręczniku zostały dodane dwa nowe tematy dotyczące programowania w języku Scratch.

  

30 Listopad 2016

 Podręcznik "Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI"  uzyskał pozytywne opinie rzeczoznawców MEN. Czekamy już tylko na zakończenie procedury, czyli numer ewidencyjny w  wykazie (numer dopuszczenia).

25 Listopad 2016

Scenariusze do kolejnych lekcji opracowane w oparciu o podręczniki z serii „Z nowym bitem" do klasy V szkoły podstawowej (do realizacji tematów 3-5) i do klasy II gimnazjum (do realizacji tematu 3 dotyczącego programowania w środowisku Baltie) zostały opublikowane w strefie nauczyciela. 

07 Listopad 2016

Sprawdziany tradycyjne obejmujące wszystkie treści podręcznika „Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II" zostały  opublikowane w strefie nauczyciela Każdy sprawdzian został przygotowany z podziałem na grupy.  Do wybranych zadań przygotowane są pliki ćwiczeniowe. Z rozdziału "Algorytmika i programowanie" zostały przygotowane sprawdziany dotyczące programowania w środowiskach Baltie, Scratch i Logomocja.

04 Listopad 2016

Sprawdziany tradycyjne obejmujące wszystkie treści podręcznika „Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa V" zostały  opublikowane w strefie nauczyciela.  Do wybranych zadań przygotowane są pliki ćwiczeniowe.

27 Październik 2016

Zestawy pytań do przygotowania sprawdzianów elektronicznych opracowane w oparciu o podręczniki z serii „Z nowym bitem" do klasy V szkoły podstawowej (wszystkie tematy) i klasy I szkoły ponadgimnazjalnej (moduł B) zostały opublikowane w strefie nauczyciela.

27 Październik 2016

Autorka przygotowała kolejny zestaw pytań do przygotowania sprawdzianów elektronicznych na podstawie podręczników: Informatyka dla gimnazjum i Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część I  (po realizacji tematu 7 - Tworzenie dokumentu tekstowego). Test dostępny jest w strefie nauczyciela.

13 Październik 2016

Aktualnie w MEN trwa procedura dopuszczania do użytku szkolnego podręcznika "Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa VI".   

12 Wrzesień 2016

Scenariusze do pierwszych lekcji opracowane w oparciu o podręczniki z serii „Z nowym bitem" do klasy V szkoły podstawowej i do klasy II gimnazjum zostały opublikowane w dziale Pomoce dla nauczyciela/Materiały metodyczne. Więcej materiałów znajdą Państwo w strefie nauczyciela.

01 Wrzesień 2016

Wymagania na poszczególne oceny szkolne opracowane w oparciu o podręczniki z serii „Z nowym bitem" do klasy V szkoły podstawowej i do klasy II gimnazjum zostały opublikowane w dziale Pomoce dla nauczyciela/Materiały metodyczne. Więcej materiałów znajdą Państwo w strefie nauczyciela.

01 Wrzesień 2016

Plany wynikowe do realizacji zajęć w oparciu o podręczniki z serii „Z nowym bitem" w klasie V szkoły podstawowej i w klasie II gimnazjum zostały opublikowane w dziale Pomoce dla nauczyciela/Materiały metodyczne. 
Więcej materiałów, w tym pliki przydatne do wykonywania ćwiczeń i zadań znajdą Państwo w strefie nauczyciela.

05 Maj 2016

Podręcznik „Z nowym bitem. Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa Vzostał dopuszczony do użytku szkolnego (numer ewidencyjny w wykazie: 740/2/2016).

05 Maj 2016

Podręcznik „Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II" został dopuszczony do użytku szkolnego (numer ewidencyjny w wykazie: 739/2/2016).

04 Kwiecień 2016

Aktualnie w MEN trwa procedura dopuszczania do użytku szkolnego podręcznika Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II.   

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Ślężna 148
53-111 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra