-

Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych. Zakres rozszerzony. Część 1

AutorGrażyna Koba
Rok wydania2019
ISBN

Podręcznik w przygotowaniu. Dla uczniów i nauczycieli dostępne są darmowe materiały edukacyjne na ir.migra.pl.

Uczniów i nauczycieli, którzy wybrali nasz podręcznik, zapraszamy do korzystania w nowym roku szkolnym 2019/2020 z darmowych materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie ir.migra.pl.
Materiały zawierają część teoretyczną oraz przykłady i ćwiczenia wraz z gotowymi plikami ćwiczeniowymi. Treści zawarte w materiałach realizują podstawę programową dla szkół ponadpodstawowych oraz program nauczania autorstwa Grażyny Koby.

Podręczniki z serii „Teraz bajty” dla szkół ponadpodstawowych mają budowę modułową. Pozwala to realizować tematy w podanym układzie lub dostosować kolejność realizacji modułów, a tym samym zawartych w nich tematów, do specyfiki szkoły i grupy uczniów. Każdy temat stanowi gotowy scenariusz lekcji o wyrazistej strukturze merytoryczno-dydaktycznej.

Podręcznik będzie zawierał wszystkie treści nauczania zgodne z nową podstawą programową, odpowiednio rozszerzone w odniesieniu do treści nauczania z zakresu podstawowego, zawartych w podręcznikach do zakresu podstawowego. Zgodnie bowiem z zapisami w podstawie programowej uczeń realizujący zakres rozszerzony ma spełniać wymagania określone dla zakresu podstawowego.

Podręcznik będzie się składać z czterech modułów:

  • Moduł A. Wokół komputera i sieci komputerowych
  • Moduł B. Wokół dokumentów komputerowych
  • Moduł C. Wokół algorytmiki i programowania
  • Moduł D. Wokół Internetu i projektów

Do pobraniaPONIŻEJ PREZENTUJEMY KONCEPCJĘ SERII „TERAZ BAJTY” Z ZAKRESU ROZSZERZONEGO NA CAŁY CYKL KSZTAŁCENIA


moduły

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra