-

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

Opis

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III realizuje realizują cele zajęć komputerowych zawarte w Podstawie programowej. W zakresie treści i metod nauczania jest zachowany zintegrowany system nauczania. Uczniowie zdobywają umiejętności posługiwania się komputerem i programami komputerowymi. Następnie, wykonując ćwiczenia z wykorzystaniem danego programu, utrwalają wybrane treści z różnych edukacji zawarte w podstawie programowej dla I etapu edukacyjnego, m.in. polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej.

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III zawierają ponad 180 ćwiczeń i zadań sprawdzających - ciekawych i przemyślanych metodycznie. W klasie III (podobnie jak w klasach I i II) uczniowie tworzą własne dokumenty oraz korzystają z gotowych plików, które modyfikują w określony sposób. Dodatkowo uczą się zapisywania dokumentu komputerowego w pliku. Uczeń poznaje zagadnienia w sposób systematyczny i uporządkowany. Metody objaśniane są na przykładach oraz zobrazowane ciekawymi rysunkami i schematami. Przejrzysty układ graficzny pomaga łatwo odnaleźć dane zagadnienie, a przystępny język - szybko je przyswoić.

W klasie III uczniowie tworzą proste dokumenty tekstowe, korzystając z edytora tekstu. Wykorzystując gotowe pliki, poprawiają tekst według wskazówek podanych w ćwiczeniu lub zadaniu. Podstawowe metody nawigacji po stronie internetowej uczniowie poznają, korzystając ze strony internetowej przygotowanej przez wydawnictwo Migra: www.zoo.migra.pl. Ostatni temat jest zbiorem zadań utrwalających materiał nauczania realizowany od klasy pierwszej do trzeciej.

Jest to jednocześnie zeszyt ćwiczeń. Niektóre ćwiczenia uczniowie wykonują, wypełniając odpowiednie rubryki w książce.

W klasie III (podobnie jak w klasach I i II) podstawowe zasady dotyczące świadomości niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu w Internecie, zostały przedstawione na rysunkach.

Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III składają się z siedmiu tematów - ich układ został dobrze przemyślany pod kątem metodycznym. Zalecam wykonywanie ćwiczeń zwartych w poszczególnych tematach w podanej kolejności.

Każdy temat zawiera:
Przykłady - wyjaśniające metody, pokazujące rozwiązania ćwiczeń;
Metody (definicje) - porządkujące wiadomości, wskazujące ważniejsze treści;
Ćwiczenia - umożliwiające utrwalenie treści nauczania i metod prezentowanych w przykładach; ćwiczenia zostały wyróżnione specjalnymi ikonami - zależnie od sposobu ich wykonywania;
Zadania - sprawdzające opanowanie zdobytej wiedzy.

CD dla ucznia zawiera:

  • wszystkie pliki potrzebne do realizacji ćwiczeń z podręcznika;
  • wersje demonstracyjną programu Baltie;
  • gry edukacyjne.

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra