Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Klasa III

Spis treści

Temat 1. Tworzymy rysunki w edytorze grafiki

1. Uruchamiamy program Paint

2. Przesuwamy paski przewijania w oknie programu

3. Zmieniamy rozmiar obszaru do rysowania

4. Wykonujemy wybrane czynności za pomocą skrótów klawiaturowych

5. Piszemy dłuższy tekst w polu tekstowym w programie Paint

Temat 2. Piszemy tekst w edytorze tekstu

1. Przybory do pisania

2. Uruchamiamy edytor tekstu WordPad

3. Piszemy wyrazy i zdania w edytorze tekstu

4. Zapisujemy dokument tekstowy w pliku

5. Otwieramy dokument tekstowy z pliku

Temat 3. Zmieniamy tekst utworzony w edytorze tekstu

1. Zmieniamy rozmiar czcionki

2. Zmieniamy kolor czcionki

3. Zmieniamy rodzaj czcionki

4. Pogrubiamy, pochylamy lub podkreślamy tekst

5. Wyrównujemy tekst

Temat 4. Wykonujemy operacje na fragmentach tekstu

1. Przypominamy sobie sposób wykonywania operacji na fragmentach rysunku w edytorze grafiki

2. Kopiujemy i wklejamy fragment tekstu w inne miejsce dokumentu tekstowego

3. Wycinamy fragment tekstu i wklejamy go w inne miejsce

4. Stosujemy skróty klawiaturowe

Temat 5. Korzystamy z programu Baltie

1. Budujemy sceny

2. Czarujemy sceny

3. Przygotowujemy polecenia dla czarodzieja Baltie

4. Korzystamy z możliwości powtarzania poleceń

Temat 6. Poznajemy stronę internetową

1. Otwieramy stronę internetową

2. Przeglądamy stronę internetową

3. Wyszukujemy informacje na stronie internetowej

4. Poznajemy zasady bezpieczeństwa w Internecie

Temat 7. Rozwiązujemy zadania

1. Korzystamy z edytora grafiki i edytora tekstu

2. Korzystamy z programu Baltie

3. Tworzymy i odtwarzamy prezentacje multimedialne

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra