Akademia programowania dla nauczyciela – Python Turtle

Python Turtle

Czym jest turtle?

Turtle (ang. żółw) to moduł języka programowania Python, który zawiera funkcje umożliwiające programowanie grafiki. Stosując te funkcje, programujemy ruchy żółwia na ekranie. W wyniku działania takiego programu powstaje obraz na ekranie. Dlatego mówimy o tworzeniu programów z wykorzystaniem grafiki żółwia (ang. turtle graphics).

Grafika żółwia pojawiła się już pod koniec lat 60. XX wieku w edukacyjnym języku programowania Logo opracowanym przez Seymoura Paperta. Moduł turtle w języku Python nawiązuje zatem do języka Logo i, tak jak kiedyś Logo, płynnie wprowadza ucznia w świat programowania tekstowego.

Z tworzeniem programów rysujących obraz na ekranie uczniowie spotykają się również w języku Scratch, programując ruchy duszka z użyciem pisaka.

Jak zacząć programować w Python Turtle?

Aby pisać programy w języku Python, należy zainstalować bezpłatną aplikację, w której skład wchodzi zintegrowane środowisko programistyczne IDLE.

Instalator aplikacji Python jest dostępny na stronie internetowej https://www.python.org/downloads/
Uwaga: Po zainstalowaniu aplikacji Python mamy dostęp do modułów języka Python, w tym do modułu turtle.
Instalacja aplikacji Python

Film 1. Instalacja aplikacji Python

5 kroków utworzenia pierwszego programu

1 Uruchamiamy IDLE, wybierając w menu Start aplikację Python 3.11/IDLE (Python 3.11 64-bit) – otworzy się okno edytora kodu źródłowego.

Uruchamianie środowiska Turtle

Film 2. Uruchamianie środowiska IDLE
2 W otwartym oknie powłoki Pythona wybieramy opcję File/New File – otworzy się okno edytora kodu źródłowego.

3 W otwartym oknie edytora kodu źródłowego piszemy program. Na przykład:

import turtle

turtle.forward(200)
turtle.left(90)
turtle.forward(200)
turtle.left(90)
turtle.forward(200)
turtle.left(90)
turtle.forward(200)

turtle.mainloop()

Uwaga: Podczas pisania programu, pamiętaj o możliwości kopiowania i wklejania poleceń.

4 Zapisujemy program w pliku, wybierając w oknie edytora kodu źródłowego opcję File/Save as.

5 Uruchamiamy program, wybierając w oknie edytora kodu źródłowego opcję Run/Run module (lub klawisz F5) – w przypadku używania modułu turtle wynik działania programu pokaże się w oknie Python Turtle Graphics.

Uwagi:
  • Jeśli podczas uruchomienia programu okno powłoki Pythona przysłoniło okno z kodem programu, można je zwinąć do ikony.
  • Aby otworzyć plik, w którym zapisaliśmy program, można wybrać opcję File/Open w oknie powłoki Pythona lub w oknie edytora kodu źródłowego.
  • Nowy plik możemy tworzyć, wybierając opcję File/New file w oknie powłoki Pythona, ale również w oknie edytora kodu źródłowego.
Pierwszy program

Film 3. Pierwszy program w Python Turtle

Aby za każdym razem nie uruchamiać środowiska IDLE z wykazu wszystkich programów, warto umieścić ikonę programu na pasku zadań.

Umieszczanie ikony programu na pasku zadań w Windows 11

Film 4. Umieszczanie ikony programu na pasku zadań w Windows 11

Jak zapisać powtarzające się polecenia?

W przypadku rysowania kwadratu powtarzamy cztery razy dwie operacje (rysowania boku kwadratu i obracania żółwia o kąt 90 stopni). Aby zapisać powtarzające się polecenia w języku Python, możemy zastosować instrukcję iteracyjną for. Do określenie liczby powtórzeń możemy zastosować funkcję range(), którą umieszczamy po słowie kluczowym in.

Instrukcje w bloku muszą być przesunięte przynajmniej o jedną spację (przyjęte jest stosowanie czterech spacji). Najlepiej zastosować tabulator (klawisz Tab).

import turtle

for i in range(4):
    turtle.forward(200)
    turtle.left(90)

turtle.mainloop()
Instrukcja iteracyjna for

Film 5. Instrukcja iteracyjna for

Lista funkcji modułu turtle

Moduł turtle posiada wiele funkcji, które umożliwiają m.in. wypełnienie kolorem, zmianę grubości linii, przerwanie rysowania,  obrócenie żółwia o podany kąt czy przemieszczenie go do punktu początkowego.

Tabela wybranych funkcji z objaśnieniem      pobierz pobierz

Wybrane funkcje modułu turtle

Przykłady programów napisanych z wykorzystaniem modułu turtle

Przykład 1. Kolorowa figura
Przykład 2. Kwadrat
Przykład 3. Kolorowe trójkąty

Python Turtle na lekcji informatyki

Uczniowie we wcześniejszych klasach szkoły podstawowej poznają elementy programowania przy zastosowaniu dydaktycznych środowisk programowania Scratch oraz Baltie, w których instrukcje języka programowania są zastępowane elementami graficznymi. Python Turtle może zatem stać się łącznikiem pomiędzy graficznym a tekstowym programowaniem. W ten sposób możemy zapewnić uczniom łagodne przejście do programowania w językach Python lub C++, które poznają w ósmej klasie.

Temat wykorzystujący moduł turtle w programach w języku Python jest przewidziany do realizacji w klasie siódmej w nowym wydaniu podręcznika z 2023 roku.

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra