Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych – zakres podstawowy

AutorGrażyna Koba
Format165 × 236 mm
Objętość272 str.
Rok wydania2012
ISBN978-83-930715-6-2
Nr dopuszczenia536/2012

Podręcznik zawiera materiały metodyczne przydatne do prowadzenia zajęć z informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych na poziomie podstawowym i jest zgodny z nową podstawą programową.

Podręcznik składa się z trzech modułów, a każdy z nich - z tematów o wyrazistej strukturze merytorycznej i metodycznej. Modułowa budowa podręcznika pozwala realizować tematy w podanym układzie, ale również dostosować kolejność realizacji tematów do warunków szkoły i grupy uczniów.

CD dla ucznia stanowi integralną część podręcznika.

W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub kradzieży płyty CD, wydawnictwo Migra wyraża zgodę na użytkowanie kopii zapasowej płyty (wykonanej z płyty stanowiącej integralną cześć podręcznika lub z płyty z innego egzemplarza podręcznika). Dodatkowo w przypadku uszkodzenia płyty, po jej wysłaniu do wydawnictwa, deklarujemy bezpłatne dostarczenie nowej płyty.

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra