-

Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII

AutorGrażyna Koba
Format165 × 236 mm
Objętość232 str.
Rok wydania2018
ISBN978-83-942664-9-3
Nr dopuszczenia806/5/2018

Podręcznik Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII bazuje na podręcznikach z serii Z nowym bitem dla gimnazjum. Zgodnie z nową podstawą programową został wzbogacony o tematy dotyczące algorytmiki i programowania oraz nauki rozwiązywania problemów.

Nowości związane z podstawą programową z 2017 roku:

Jednym z celów podstawy programowej jest „rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów”, dlatego w podręcznikach z serii Teraz bajty formułujemy w wielu miejscach problemy, które analizujemy i dla których szukamy rozwiązań.

Na przykład:

Chcemy znaleźć najwyższego ucznia wśród uczniów całej klasy. W jaki sposób można to zrobić, czyli jaki zastosować algorytm wyszukiwania?
W napisanym w edytorze tekstu referacie z historii nazwę jednej miejscowości kilkakrotnie wpisaliśmy z błędem literowym. Jak można szybko skorygować omyłkę w całym tekście?”

Zgodnie z nową podstawą programową, w podręcznikach do klas VII i VIII znalazły się zagadnienia dotyczące algorytmiki i programowania – odpowiednio rozdzielone pomiędzy klasy VII i VIII.

W klasie VII uczniowie poznali sposoby przedstawiania algorytmów i techniki algorytmiczne oraz podstawowe instrukcje (przypisania, iteracyjne i warunkowe) wizualnych środowisk programowania (Baltie, Scratch i Logomocja).

Klasę VIII rozpoczynamy od powtórzenia i usystematyzowania zasad programowania w środowiskach Baltie i Scratch i zapisania w nich wybranych algorytmów na liczbach naturalnych. Uczniowie poznają również wybrane algorytmy wyszukiwania i porządkowania.

W klasie VIII wprowadzamy podstawy programowania w dwóch językach programowania wysokiego poziomu – C++ i Python. Nauczyciel może wybrać jeden z języków programowania lub omówić obydwa. Niezależnie od wyboru, zawsze zostanie zrealizowana podstawa programowa.

Zaprezentowanie obydwu języków w podobnie skonstruowanych tematach z podobnymi ćwiczeniami ma na celu pokazanie nie tylko podobieństw i różnic w składni C++ i Python, ale także porównanie sposobu zapisywania tych samych algorytmów w obydwu językach.

Jeśli uczniowie poznają podstawy programowania w wybranym języku wysokiego poziomu, będą mogli po ukończeniu szkoły podstawowej świadomie wybrać dalszy kierunek kształcenia (np. informatykę w zakresie rozszerzonym).

Sprawdzonych rozwiązań się nie zmienia, czyli co zostało:

Zgodnie z nową podstawą programową rozwiązywania problemów nauczyciel ma uczyć przy każdej okazji, również podczas posługiwania się aplikacjami takimi jak edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny czy program do tworzenia prezentacji multimedialnych. Dlatego w podręczniku Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII znajdują się tematy, w których uczeń poznaje metody redagowania tekstów komputerowych, wykonywania prezentacji multimedialnych i obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym, a także tworzenia strony internetowej.

W porównaniu z serią Z nowym bitem rozdzielono tematy dotyczące pracy w edytorze tekstu i arkuszu kalkulacyjnym pomiędzy klasy VII i VIII, tak aby trudniejsze zagadnienia znalazły się w klasie VIII. W ten sposób uczniowie nie będą czuli się znużeni jednym działem realizowanym przez wiele godzin oraz będą mogli uzupełnić niezbędną wiedzę przed kontynuacją nauki na wyższym poziomie edukacji.

Rozdział dotyczący Internetu został również rozdzielony, tak aby uczeń w VII klasie skupił się na nauce wyszukiwaniu informacji i formach komunikacji, a w klasie VIII spróbował swoich sił w tworzeniu stron internetowych z wykorzystaniem znaczników HTML. Dodatkowo poznaje sposób zakładania bloga z wykorzystaniem przykładowego systemu CMS – WordPress.

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra