Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII

Spis treści

Rozdział I Praca z dokumentem tekstowym

Temat 1. Więcej o opracowywaniu tekstu

1. Stosowanie tabulatorów

2. Stosowanie spacji nierozdzielającej

3. Listy wypunktowane i numerowane

4. Wstawianie tabel do tekstu

5. Drukowanie dokumentu tekstowego

Temat 2. Praca z dokumentem wielostronicowym

1. Wstawianie informacji do stopki i nagłówka

2. Szybkie wyszukiwanie słów i znaków

3. Tworzenie przypisów

4. Podział tekstu na kolumny

5. Statystyka dokumentu tekstowego

Temat 3. Tworzenie e-gazetki – projekt

1. Praca w chmurze

2. Przygotowanie projektu grupowego

3. Projekt grupowy – e-gazetka

Rozdział II Algorytmika i programowanie

Temat 4. Tworzenie programów w dydaktycznych środowiskach programowania – Scratch i Baltie

1. Usystematyzowanie podstawowych pojęć

2. Środowisko programowania Scratch

2.1. Stosowanie zmiennych i wykonywanie obliczeń

2.2. Stosowanie instrukcji warunkowej i iteracyjnych

3. Środowisko programowania Baltie

3.1. Stosowanie zmiennych i wykonywanie obliczeń

3.2. Stosowanie instrukcji warunkowej i iteracyjnych

Temat 5. Zapisywanie algorytmów na liczbach naturalnych w dydaktycznych środowiskach programowania – Scratch i Baltie

1. Realizacja algorytmu Euklidesa w wersji z odejmowaniem

2. Badanie podzielności liczb naturalnych

3. Realizacja algorytmu Euklidesa w wersji z dzieleniem

4. Algorytm wyodrębniania cyfr danej liczby

Temat 6. Algorytmy wyszukiwania i porządkowania

1. Wyszukiwanie elementu w zbiorze nieuporządkowanym

2. Zapisywanie algorytmu wyszukiwania największego elementu w zbiorze nieuporządkowanym w środowiskach programowania Scratch i Baltie

3. Porządkowanie elementów zbioru metodą przez wybieranie

4. Wyszukiwanie elementu w zbiorze uporządkowanym metodą przez połowienie

5. Gra w zgadywanie liczby

6. Porządkowanie elementów zbioru metodą przez zliczanie

Temat 7. Wprowadzenie do programowania w języku C++

1. Pierwszy program komputerowy w języku C++

2. Stosowanie zmiennych i wykonywanie na nich obliczeń

3. Stosowanie instrukcji warunkowej do realizacji algorytmów z warunkami

4. Stosowanie instrukcji iteracyjnej do realizacji algorytmów iteracyjnych

Temat 8. Wykorzystanie funkcji i tablic do zapisywania w języku C++ algorytmów porządkowania i wyszukiwania

1. Stosowanie podprogramów w środowiskach programowania Baltie i Scratch – przypomnienie

2. Definiowanie i stosowanie funkcji w języku C++

3. Stosowanie tablic w języku C++ do przechowywania danych

4. Zapisywanie w języku C++ wybranych algorytmów wyszukiwania i porządkowania

Temat 9. Wprowadzenie do programowania w języku Python

1. Kompilacja a interpretacja

2. Pisanie poleceń w języku Python w trybie interaktywnym

3. Pisanie programu w trybie skryptowym i zapisywanie go w pliku

4. Stosowanie zmiennych i wykonywanie na nich obliczeń

5. Stosowanie instrukcji warunkowej do realizacji algorytmów z warunkami

6. Stosowanie instrukcji iteracyjnej do realizacji algorytmów iteracyjnych

Temat 10. Wykorzystanie funkcji i list do zapisywania w języku Python algorytmów porządkowania i wyszukiwania

1. Stosowanie procedur do utworzenia kompozycji w języku Scratch

2. Definiowanie i stosowanie funkcji w języku Python

3. Stosowanie list do wprowadzania danych

4. Zapisywanie w języku Python wybranych algorytmów porządkowania i wyszukiwania

Rozdział III Projekty multimedialne

Temat 11. Tworzenie prezentacji multimedialnej – projekt

1. Czym jest prezentacja multimedialna?

2. Prezentacja multimedialna w dziesięciu krokach

3. Nagranie zawartości ekranu

4. Podstawowy montaż filmu

5. Dodawanie do prezentacji dźwięków i filmów

6. Przygotowanie prezentacji w postaci albumu fotograficznego

Temat 12. Historia i rozwój informatyki – projekt

1. Przykłady dawnych przyrządów i maszyn do wykonywania obliczeń

2. Pierwsze komputery

3. projektowe „Historia i rozwój informatyki”

Rozdział IV Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

Temat 13. Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym

1. Adresowanie mieszane

2. Linie siatki w arkuszu kalkulacyjnym a obramowania komórek

3. Drukowanie tabeli arkusza kalkulacyjnego

Temat 14. Przedstawianie danych w postaci wykresu

1. Podstawowe pojęcia i zasady tworzenia wykresów

2. Tworzenie wykresu dla jednej serii danych

3. Tworzenie wykresu dla kilku serii danych

4. Dostosowywanie typu wykresu do rodzaju danych

Temat 15. Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych

1. Pojęcia związane ze wstawianiem obiektów do tekstu

2. Wstawianie tabeli do dokumentu tekstowego jako obiektu osadzonego

3. Wstawianie tabeli do dokumentu tekstowego jako obiektu połączonego

4. Wykorzystanie opcji Obiekt do wstawiania tabeli do dokumentu tekstowego

5. Projekt grupowy – impreza sportowa

Temat 16. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego

1. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do realizacji algorytmów

2. Fizyka – badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego

3. Geografia – przygotowanie referatu o województwach w Polsce

4. Modelowanie i symulacja

4.1. Tworzenie modelu na przykładzie rzutu sześcienną kostką do gry

4.2. Symulacja modelu rzutu sześcienną kostką do gry

5. Porządkowanie i filtrowanie danych

Rozdział V Internet

Temat 17. Tworzenie strony internetowej z wykorzystaniem znaczników HTML – projekt

1. Narzędzia do tworzenia stron internetowych

2. Ogólne zasady projektowania stron internetowych

3. Kod źródłowy strony internetowej

4. Tworzymy stronę internetową „Podróże po stolicach Europy”

4.1. Formatowanie tekstu

4.2. Wypunktowania i tabele

4.3. Hiperłącza do innych stron

4.4. Wstawianie grafiki

Temat 18. Systemy zarządzania treścią – projekt

1. Tworzenie prostych blogów

2. Czym są systemy zarządzania treścią?

3. Przykładowy CMS – WordPress

3.1. Tworzenie bloga w systemie WordPress

3.2. Inne możliwości systemu WordPress

4. Projekty grupowe

4.1. Dookoła świata z Internetem

4.2. Strona internetowa o naszej miejscowości

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra