Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa VIII. Nowe wydanie.

Spis treści

Rozdział I Praca z dokumentem tekstowym

Temat 1. Więcej o opracowywaniu tekstu

1. Stosowanie tabulatorów

2. Zastosowanie spacji nierozdzielających

3. Numerowanie i wypunktowanie

4. Wstawianie tabel do tekstu

5. Drukowanie dokumentu tekstowego

Temat 2. Praca z dokumentem wielostronicowym

1. Wstawianie informacji do stopki i nagłówka

2. Szybkie wyszukiwanie słów i znaków

3. Tworzenie przypisów

4. Podział tekstu na kolumny

5. Statystyka dokumentu tekstowego

Temat 3. Tworzenie e-gazetki

1. Praca w chmurze

2. Przykładowy projektu grupowego

3. Projekt grupowy – e-gazetka

Rozdział II Algorytmika i programowanie

Temat 4. Wprowadzenie do programowania w języku C++

1. Usystematyzowanie podstawowych pojęć

2. Pierwszy program komputerowy w języku C++

3. Stosowanie zmiennych i wykonywanie na nich obliczeń

4. Stosowanie instrukcji warunkowej do realizacji algorytmów z warunkami

5. Stosowanie instrukcji iteracyjnej do realizacji algorytmów iteracyjnych

Temat 5. Wprowadzenie do programowania w języku Python

1. Usystematyzowanie podstawowych pojęć .

2. Środowisko programowania IDLE

3. Piszemy polecenia w języku Python w trybie interaktywnym

4. Piszemy program w trybie skryptowym i zapisujemy go w pliku

5. Stosowanie zmiennych i wykonywanie na nich obliczeń

6. Stosowanie instrukcji warunkowej do realizacji algorytmów z warunkami

7. Stosowanie instrukcji iteracyjnej do realizacji algorytmów iteracyjnych

Temat 6. Zapisywanie algorytmów na liczbach naturalnych w wybranych językach programowania

1. Realizacja algorytmu Euklidesa w wersji z odejmowaniem

2. Badanie podzielności liczb naturalnych

3. Realizacja algorytmu Euklidesa w wersji z dzieleniem

4. Algorytm wyodrębniania cyfr danej liczby

Temat 7. Algorytmy wyszukiwania i porządkowania

1. Wyszukiwanie elementu w zbiorze nieuporządkowanym1.1. Wybieranie większej z dwóch liczb

1.1. Wyszukiwanie największego elementu w zbiorze nieuporządkowanym

1.2. Wyszukiwanie elementu w zbiorze nieuporządkowanym

2. Wyszukiwanie elementu w zbiorze uporządkowanym metodą połowienia

3. Stosowanie metody połowienia do gry w zgadywanie liczby

4. Porządkowanie elementów zbioru metodą przez wybieranie

5. Porządkowanie elementów zbioru metodą przez zliczanie

Temat 8. Stosowanie funkcji i tablic do zapisania algorytmów porządkowania i wyszukiwania w języku C++

1. Stosowanie podprogramów w środowiskach programowania Baltie i Scratch – przypomnienie

2. Definiowanie i stosowanie funkcji w języku C++

3. Stosowanie tablic do wprowadzania danych

4. Zapisywanie w języku C++ wybranych algorytmów wyszukiwania i porządkowania

Temat 9. Stosowanie funkcji i list do zapisania algorytmów porządkowania i wyszukiwania w języku Python

1. Stosowanie procedur do utworzenia kompozycji w języku Scratch

2. Definiowanie i stosowanie funkcji w języku Python

3. Stosowanie list do wprowadzania danych

4. Zapisywanie w języku Python wybranych algorytmów porządkowania i wyszukiwania

III Projekty multimedialne

Temat 10. Tworzenie prezentacji multimedialnej – projekt

1. Czym jest prezentacja multimedialna?

2. Prezentacja multimedialna w dziesięciu krokach

3. Nagranie zawartości ekranu

4. Podstawowy montaż filmu

5. Dodawanie do prezentacji dźwięków i filmów

6. Przygotowanie prezentacji w postaci albumu fotograficznego

Temat 11. Historia i rozwój informatyki – projekt

1. Przykłady dawnych przyrządów i maszyn do wykonywania obliczeń

2. Pierwsze komputery

3. Zadanie projektowe „Historia i rozwój informatyki”

Rozdział IV Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym

Temat 12. Więcej o pracy w arkuszu kalkulacyjnym

1. Adresowanie mieszane

2. Linie siatki w arkuszu kalkulacyjnym a obramowanie

3. Drukowanie tabeli arkusza kalkulacyjnego

Temat 13. Przedstawianie danych w postaci wykresu

1. Podstawowe pojęcia i zasady tworzenia wykresów

2. Tworzenie wykresu dla jednej serii danych

3. Tworzenie wykresu dla kilku serii danych

4. Dostosowywanie typu wykresu do rodzaju danych

Temat 14. Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych

1. Pojęcia związane ze wstawianiem obiektów do tekstu

2. Wstawianie do dokumentu tekstowego tabeli jako obiektu osadzonego

3. Wstawianie tabeli do dokumentu tekstowego jako obiektu połączonego

4. Wykorzystanie opcji Obiekt do wstawiania tabeli do dokumentu tekstowego

5. Przykład projektu grupowego

Temat 15. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego

1. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do realizacji algorytmów

2. Fizyka – badanie ruchu jednostajnego prostoliniowego

3. Geografia – przygotowanie referatu o rolnictwie

4. Modelowanie i symulacja

1.1. Tworzenie modelu na przykładzie rzutu kostką do gry

1.2. Symulacja modelu rzutu kostką do gry

5. Porządkowanie i filtrowanie danych

V Internet

Temat 16. Tworzenie strony internetowej – projekt

1. Narzędzia do tworzenia stron internetowych

2. Ogólne zasady projektowania stron internetowych

3. Kod źródłowy strony internetowej

4. Tworzymy stronę internetową „Podróże po stolicach Europy”

4.1. Wypunktowania i tabele

4.2. Odsyłacze do innych stron

4.3. Wstawianie obrazu

Temat 17. Systemy zarządzania treścią – projekty

1. Tworzenie prostych blogów

2. Czym są systemy zarządzania treścią?

3. Przykładowy CMS – WordPress

3.1. Tworzenie bloga w systemie WordPress

2.2. Inne możliwości programu WordPress

4. Zadania projektowe

4.1. Dookoła świata z Internetem

4.2. Wykonujemy stronę internetową o swojej miejscowości

Oferta


Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Dla nauczyciela
Dołącz do nas
Kontakt
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Kapitał zakładowy: 80000 zł
NIP: 896-12-85-858
REGON: 932280050
KRS: 0000104198
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Migra Sp. z o.o.
ul. Świeradowska 51/57
50-559 Wrocław

tel. 71 75 06 230
faks 71 75 06 235
biuro@migra.pl
Copyright © Migra